English Thứ Ba, 10-12-2019, 11:46 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114069947
Đang online: 284

Đôn đốc giải quyết thu tục đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Đăng ngày: 06/08/2019; 391 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố khẩn trương xử lý các hồ sơ tồn đọng liên quan đến lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố trước ngày 20/8/2019 và tuân thủ chặt chẽ quy trình phối hợp được quy định tại Quyết định số 920/QĐ-UBND​ ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kể từ ngày 01/7/2019, các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi chuyển sang tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Theo Văn phòng UBND tỉnh, qua theo dõi, kiểm soát việc phối hợp giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận thấy Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi và nhất là UBND nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố còn rất chậm trễ, kéo dài trong khâu phối hợp xác nhận hồ sơ theo đề nghị của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố, dẫn đến hồ sơ giải quyết bị tồn đọng, gây bức xúc cho nhiều hộ gia đình, cá nhân.

 

Theo số liệu thống kê của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố có 110 hồ sơ quá thời hạn xác nhận nhưng chưa được xã, phường trên địa bàn thành phố xác nhận, có ý kiến gửi Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố để giải quyết cho người dân; 71 hồ sơ quá thời hạn phối hợp theo quy định nhưng chưa được Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND thành phố thực hiện, gửi Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố; 07 hồ sơ quá thời hạn phối hợp có ý kiến trả lời theo quy định nhưng chưa được Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố có văn bản phản hồi.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích