English Thứ Hai, 14-10-2019, 07:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110608674
Đang online: 291

Đôn đốc giải quyết thu tục đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Đăng ngày: 06/08/2019; 379 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố khẩn trương xử lý các hồ sơ tồn đọng liên quan đến lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố trước ngày 20/8/2019 và tuân thủ chặt chẽ quy trình phối hợp được quy định tại Quyết định số 920/QĐ-UBND​ ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kể từ ngày 01/7/2019, các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi chuyển sang tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Theo Văn phòng UBND tỉnh, qua theo dõi, kiểm soát việc phối hợp giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận thấy Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi và nhất là UBND nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố còn rất chậm trễ, kéo dài trong khâu phối hợp xác nhận hồ sơ theo đề nghị của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố, dẫn đến hồ sơ giải quyết bị tồn đọng, gây bức xúc cho nhiều hộ gia đình, cá nhân.

 

Theo số liệu thống kê của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố có 110 hồ sơ quá thời hạn xác nhận nhưng chưa được xã, phường trên địa bàn thành phố xác nhận, có ý kiến gửi Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố để giải quyết cho người dân; 71 hồ sơ quá thời hạn phối hợp theo quy định nhưng chưa được Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND thành phố thực hiện, gửi Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố; 07 hồ sơ quá thời hạn phối hợp có ý kiến trả lời theo quy định nhưng chưa được Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố có văn bản phản hồi.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích