English Thứ Tư, 15-08-2018, 12:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77039876
Đang online: 116
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQVN làm việc tại Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/05/2018; 778 lần đọc
Chiều 10-5, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tiếp và làm việc với đoàn.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên, kịp thời công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng và những vấn đề cử tri, người dân quan tâm, có bức xúc trên địa bàn tỉnh nói chung.

 

Qua đó, các đoàn đông người phát sinh đến địa điểm tiếp công dân các cơ quan hành chính trong tỉnh có xu hướng giảm (trong năm 2017 giảm 14% so với năm 2016, quý I năm 2018 giảm 16,6% số đoàn đông người so với cùng kỳ năm 2017).

 

Tuy nhiên, một số đoàn đông người đã có sự tổ chức, có biểu hiện bức xúc, liên kết với nhau. Trong kỳ đã có 01 đoàn đông người phát sinh lên Trung ương.

 

nbat-11-5-2018-1.jpg

Đoàn giám sát kiểm tra các hồ sơ khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh

 

Trong năm 2017, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 5.658 lượt/6.154 công dân của 4.660 vụ việc, giảm 21,3% số lượt và 0,7% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, có có 40 lượt đoàn đông người của 11 vụ việc (giảm 11,1% về số đoàn và 57,7% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2016).

 

Tiếp nhận, xử lý 9.914 đơn, thư khiếu nại, tố cáo (tăng 16% so với năm 2016). Cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 268/301 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 89,04%, thu hồi cho ngân sách nhà nước 117,1 triệu đồng, xử lý trách nhiệm đối với 18 người.

 

nbat-11-5-2018-2.jpg
Đoàn giám sát kiểm tra lịch tiếp công dân của tỉnh

 

Trong quý I/2018, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 1.001 lượt/1.125 người của 951 vụ việc, giảm 16,8% số lượt và 16,2% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2017; đã tiếp nhận, xử lý 1.904 đơn, giảm 5,8% so với năm 2017. Có 1.478 đơn đủ điều kiện xử lý (chiếm 77,6% tổng đơn) đã được: chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 572 đơn, đôn đốc cấp dưới giải quyết 159 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 354 đơn, thụ lý 393 đơn thuộc thẩm quyền.

 

Kết quả, đã giải quyết 33/80 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 41,3%. Đã tổ chức thực hiện xong 09/09 kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Kết quả đã trả lại cho công dân 600m2 đất các loại.

 

Qua rà soát, đánh giá, các khiếu nại, tranh chấp đất lâm nghiệp và khiếu nại liên quan đến ô nhiễm môi trường của các dự án sản xuất, kinh doanh tiếp tục là hai lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các đoàn đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh.

 

nbat-11-5-2018-3.jpg
Quang cảnh buổi làm việc​

  

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Đoàn giám sát xem xét có kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương khẩn trương sửa đổi các quy định còn bất cập trong Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân sau khi đã sơ kết, tổng kết.

 

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Ngô Sách Thực đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết tố cáo để đảm bảo thời hạn theo quy định; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp cơ sở; thực hiện rà soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền giải quyết lần đầu, các quy định của pháp luật ban hành liên quan đến thực hiện thu hồi đất; nâng cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu; đôn đốc tổ chức thực hiện các quy định giải quyết khiếu nại, kết luận và quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của pháp luật đất đai,…

 

Trước đó, sáng 10-5, Đoàn giám sát của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, do ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo với Sở TN&MT tỉnh và Sở LĐ-TB&XH tỉnh. 

 

V.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích