English Thứ Sáu, 25-05-2018, 17:48 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72692016
Đang online: 150

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQVN làm việc tại Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/05/2018; 716 lần đọc
Chiều 10-5, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tiếp và làm việc với đoàn.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên, kịp thời công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng và những vấn đề cử tri, người dân quan tâm, có bức xúc trên địa bàn tỉnh nói chung.

 

Qua đó, các đoàn đông người phát sinh đến địa điểm tiếp công dân các cơ quan hành chính trong tỉnh có xu hướng giảm (trong năm 2017 giảm 14% so với năm 2016, quý I năm 2018 giảm 16,6% số đoàn đông người so với cùng kỳ năm 2017).

 

Tuy nhiên, một số đoàn đông người đã có sự tổ chức, có biểu hiện bức xúc, liên kết với nhau. Trong kỳ đã có 01 đoàn đông người phát sinh lên Trung ương.

 

nbat-11-5-2018-1.jpg

Đoàn giám sát kiểm tra các hồ sơ khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh

 

Trong năm 2017, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 5.658 lượt/6.154 công dân của 4.660 vụ việc, giảm 21,3% số lượt và 0,7% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, có có 40 lượt đoàn đông người của 11 vụ việc (giảm 11,1% về số đoàn và 57,7% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2016).

 

Tiếp nhận, xử lý 9.914 đơn, thư khiếu nại, tố cáo (tăng 16% so với năm 2016). Cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 268/301 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 89,04%, thu hồi cho ngân sách nhà nước 117,1 triệu đồng, xử lý trách nhiệm đối với 18 người.

 

nbat-11-5-2018-2.jpg
Đoàn giám sát kiểm tra lịch tiếp công dân của tỉnh

 

Trong quý I/2018, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 1.001 lượt/1.125 người của 951 vụ việc, giảm 16,8% số lượt và 16,2% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2017; đã tiếp nhận, xử lý 1.904 đơn, giảm 5,8% so với năm 2017. Có 1.478 đơn đủ điều kiện xử lý (chiếm 77,6% tổng đơn) đã được: chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 572 đơn, đôn đốc cấp dưới giải quyết 159 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 354 đơn, thụ lý 393 đơn thuộc thẩm quyền.

 

Kết quả, đã giải quyết 33/80 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 41,3%. Đã tổ chức thực hiện xong 09/09 kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Kết quả đã trả lại cho công dân 600m2 đất các loại.

 

Qua rà soát, đánh giá, các khiếu nại, tranh chấp đất lâm nghiệp và khiếu nại liên quan đến ô nhiễm môi trường của các dự án sản xuất, kinh doanh tiếp tục là hai lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các đoàn đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh.

 

nbat-11-5-2018-3.jpg
Quang cảnh buổi làm việc​

  

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Đoàn giám sát xem xét có kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương khẩn trương sửa đổi các quy định còn bất cập trong Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân sau khi đã sơ kết, tổng kết.

 

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Ngô Sách Thực đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết tố cáo để đảm bảo thời hạn theo quy định; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp cơ sở; thực hiện rà soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền giải quyết lần đầu, các quy định của pháp luật ban hành liên quan đến thực hiện thu hồi đất; nâng cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu; đôn đốc tổ chức thực hiện các quy định giải quyết khiếu nại, kết luận và quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của pháp luật đất đai,…

 

Trước đó, sáng 10-5, Đoàn giám sát của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, do ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo với Sở TN&MT tỉnh và Sở LĐ-TB&XH tỉnh. 

 

V.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh