English Thứ Năm, 18-10-2018, 08:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80782024
Đang online: 220
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQVN làm việc tại Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/05/2018; 801 lần đọc
Chiều 10-5, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tiếp và làm việc với đoàn.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên, kịp thời công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng và những vấn đề cử tri, người dân quan tâm, có bức xúc trên địa bàn tỉnh nói chung.

 

Qua đó, các đoàn đông người phát sinh đến địa điểm tiếp công dân các cơ quan hành chính trong tỉnh có xu hướng giảm (trong năm 2017 giảm 14% so với năm 2016, quý I năm 2018 giảm 16,6% số đoàn đông người so với cùng kỳ năm 2017).

 

Tuy nhiên, một số đoàn đông người đã có sự tổ chức, có biểu hiện bức xúc, liên kết với nhau. Trong kỳ đã có 01 đoàn đông người phát sinh lên Trung ương.

 

nbat-11-5-2018-1.jpg

Đoàn giám sát kiểm tra các hồ sơ khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh

 

Trong năm 2017, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 5.658 lượt/6.154 công dân của 4.660 vụ việc, giảm 21,3% số lượt và 0,7% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, có có 40 lượt đoàn đông người của 11 vụ việc (giảm 11,1% về số đoàn và 57,7% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2016).

 

Tiếp nhận, xử lý 9.914 đơn, thư khiếu nại, tố cáo (tăng 16% so với năm 2016). Cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 268/301 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 89,04%, thu hồi cho ngân sách nhà nước 117,1 triệu đồng, xử lý trách nhiệm đối với 18 người.

 

nbat-11-5-2018-2.jpg
Đoàn giám sát kiểm tra lịch tiếp công dân của tỉnh

 

Trong quý I/2018, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 1.001 lượt/1.125 người của 951 vụ việc, giảm 16,8% số lượt và 16,2% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2017; đã tiếp nhận, xử lý 1.904 đơn, giảm 5,8% so với năm 2017. Có 1.478 đơn đủ điều kiện xử lý (chiếm 77,6% tổng đơn) đã được: chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 572 đơn, đôn đốc cấp dưới giải quyết 159 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 354 đơn, thụ lý 393 đơn thuộc thẩm quyền.

 

Kết quả, đã giải quyết 33/80 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 41,3%. Đã tổ chức thực hiện xong 09/09 kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Kết quả đã trả lại cho công dân 600m2 đất các loại.

 

Qua rà soát, đánh giá, các khiếu nại, tranh chấp đất lâm nghiệp và khiếu nại liên quan đến ô nhiễm môi trường của các dự án sản xuất, kinh doanh tiếp tục là hai lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các đoàn đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh.

 

nbat-11-5-2018-3.jpg
Quang cảnh buổi làm việc​

  

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Đoàn giám sát xem xét có kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương khẩn trương sửa đổi các quy định còn bất cập trong Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân sau khi đã sơ kết, tổng kết.

 

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Ngô Sách Thực đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết tố cáo để đảm bảo thời hạn theo quy định; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp cơ sở; thực hiện rà soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền giải quyết lần đầu, các quy định của pháp luật ban hành liên quan đến thực hiện thu hồi đất; nâng cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu; đôn đốc tổ chức thực hiện các quy định giải quyết khiếu nại, kết luận và quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của pháp luật đất đai,…

 

Trước đó, sáng 10-5, Đoàn giám sát của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, do ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo với Sở TN&MT tỉnh và Sở LĐ-TB&XH tỉnh. 

 

V.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích