English Thứ Năm, 24-01-2019, 14:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85796336
Đang online: 207
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQVN làm việc tại Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/05/2018; 859 lần đọc
Chiều 10-5, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tiếp và làm việc với đoàn.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên, kịp thời công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng và những vấn đề cử tri, người dân quan tâm, có bức xúc trên địa bàn tỉnh nói chung.

 

Qua đó, các đoàn đông người phát sinh đến địa điểm tiếp công dân các cơ quan hành chính trong tỉnh có xu hướng giảm (trong năm 2017 giảm 14% so với năm 2016, quý I năm 2018 giảm 16,6% số đoàn đông người so với cùng kỳ năm 2017).

 

Tuy nhiên, một số đoàn đông người đã có sự tổ chức, có biểu hiện bức xúc, liên kết với nhau. Trong kỳ đã có 01 đoàn đông người phát sinh lên Trung ương.

 

nbat-11-5-2018-1.jpg

Đoàn giám sát kiểm tra các hồ sơ khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh

 

Trong năm 2017, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 5.658 lượt/6.154 công dân của 4.660 vụ việc, giảm 21,3% số lượt và 0,7% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, có có 40 lượt đoàn đông người của 11 vụ việc (giảm 11,1% về số đoàn và 57,7% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2016).

 

Tiếp nhận, xử lý 9.914 đơn, thư khiếu nại, tố cáo (tăng 16% so với năm 2016). Cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 268/301 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 89,04%, thu hồi cho ngân sách nhà nước 117,1 triệu đồng, xử lý trách nhiệm đối với 18 người.

 

nbat-11-5-2018-2.jpg
Đoàn giám sát kiểm tra lịch tiếp công dân của tỉnh

 

Trong quý I/2018, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 1.001 lượt/1.125 người của 951 vụ việc, giảm 16,8% số lượt và 16,2% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2017; đã tiếp nhận, xử lý 1.904 đơn, giảm 5,8% so với năm 2017. Có 1.478 đơn đủ điều kiện xử lý (chiếm 77,6% tổng đơn) đã được: chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 572 đơn, đôn đốc cấp dưới giải quyết 159 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 354 đơn, thụ lý 393 đơn thuộc thẩm quyền.

 

Kết quả, đã giải quyết 33/80 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 41,3%. Đã tổ chức thực hiện xong 09/09 kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Kết quả đã trả lại cho công dân 600m2 đất các loại.

 

Qua rà soát, đánh giá, các khiếu nại, tranh chấp đất lâm nghiệp và khiếu nại liên quan đến ô nhiễm môi trường của các dự án sản xuất, kinh doanh tiếp tục là hai lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các đoàn đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh.

 

nbat-11-5-2018-3.jpg
Quang cảnh buổi làm việc​

  

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Đoàn giám sát xem xét có kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương khẩn trương sửa đổi các quy định còn bất cập trong Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân sau khi đã sơ kết, tổng kết.

 

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Ngô Sách Thực đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết tố cáo để đảm bảo thời hạn theo quy định; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp cơ sở; thực hiện rà soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền giải quyết lần đầu, các quy định của pháp luật ban hành liên quan đến thực hiện thu hồi đất; nâng cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu; đôn đốc tổ chức thực hiện các quy định giải quyết khiếu nại, kết luận và quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của pháp luật đất đai,…

 

Trước đó, sáng 10-5, Đoàn giám sát của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, do ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo với Sở TN&MT tỉnh và Sở LĐ-TB&XH tỉnh. 

 

V.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích