English Thứ Bảy, 20-07-2019, 13:25 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103221661
Đang online: 149
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đoàn công tác Trung ương khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 221 của Ban Bí thư khóa X

Đăng ngày: 18/04/2019; 269 lần đọc
Thứ trưởng- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại buổi làm việc
Sáng 18-4, Đoàn công tác Trung ương do Thứ trưởng- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi  để khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 221 của Ban Bí thư (khóa X) về quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên sự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh, thường trực Tỉnh ủy Bùi Thị  Quỳnh Vân; Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng và lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, các sở ngành chức năng của tỉnh.

Sau 10 năm thực hiện Quyết định 221, nhiều nội dung phối hợp được thực hiện tốt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Chính quyền các cấp nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân.

 

Ngành tuyên giáo từ tỉnh đến huyện đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, đa số các thông tin dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đều được ban tuyên giáo cùng cấp nắm bắt kịp thời, chủ động định hướng tuyên truyền, kịp thời báo cáo đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết, cơ bản khắc phục tình trạng bị động “đi theo, đi sau” của công tác tuyên giáo trước những sự việc nóng, nổi cộm nảy sinh góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.  


nb-18-4-2019-11.jpg

Ông Nguyễn Tấn Đức- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo về kết quả thực hiện Quyết định 221 trên địa bàn tỉnh

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập Tổ nắm bắt, nghiên cứu và giải quyết thông tin dư luận xã hội cấp huyện, thành phố, thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, thành phố, qua đó, các thành viên của Tổ và Đội ngũ cộng tác viên các cấp đã tích cực bám sát địa bàn được phân công phụ trách, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc nổi cộm ở địa phương, đơn vị.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp vẫn còn tồn tại, hạn chế, đó là: một số Ban tuyên giáo cấp huyện tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 221 chưa kịp thời,  việc xây dựng kế hoạch, ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp có nơi còn chậm và lúng túng, một số cơ quan quản lý nhà nước  chưa thật chủ động trong công tác phối hợp. Việc nắm bắt thông tin về chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tiến độ  triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh chưa kịp thời  để định hướng tuyên truyền theo chương trình phối hợp đã ký kết.   


nb-18-4-2019-12.jpg

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh chỉ ra những mặt mạnh, yếu trong công tác phối hợp thực hiện Quyết định 221 của Ban Bí thư

 

Tại buổi làm việc sau khi nghe lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh chỉ ra những mặt mạnh, yếu trong công tác phối hợp, cũng như nêu rõ nguyên nhân của các tồn tại, đồng chí Hoàng Thị Hạnh- Thứ trưởng- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong việc thực hiện Quyết định 221 của Ban Bí thư (khóa X) trong 10 năm qua. Những thành tích trên là rất đáng biểu dương. Tuy nhiên, để việc triển khai thực hiện Quyết định 221 của Ban Bí thư được hiệu quả, đi vào thực chất, các cấp ủy, chính quyền cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định 221; xác định công tác phối hợp giữa Ban tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân là việc làm cần thiết, cần tiếp tục duy trì, phối hợp đồng bộ. Đồng thời, Chương trình phối hợp phải được quan tâm thực hiện một cách chủ động, thường xuyên ngay từ đầu, không đợi đến khi phát sinh vấn đề nổi cộm bức xúc mới mời các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc.

 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc nắm tình hình dư luận, giải quyết những vụ việc bức xúc nổi cộm của nhân dân là hết sức cần thiết. Song, việc thực hiện phải theo trình tự, đảm bảo tính khách quan. Cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và thường xuyên tham gia tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

 

Chiều nay, đoàn Công tác sẽ đi khảo sát một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích