English Thứ Sáu, 16-11-2018, 16:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82415959
Đang online: 203
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh về công tác cán bộ nữ

Đăng ngày: 07/11/2018; 514 lần đọc
Vụ trưởng Vụ tổng hợp Hà Thị Dung đã đánh giá cao sự quan tâm của địa phương đối với công tác cán bộ nữ

Sáng 07-11, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Vụ trưởng Vụ tổng hợp Hà Thị Dung làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác cán bộ nữ tại Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Nội vụ đã thông tin về tình hình thực hiện công tác cán bộ nữ của tỉnh. Theo đó, tổng số cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện hiện nay là 23.370 người, trong đó có 2.095 cán bộ, công chức với 783 nữ, chiếm tỉ lệ trên 37%; gần 21.280 viên chức với trên 12.800 nữ, chiếm tỉ lệ trên 60%. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã có trên 3.800 người, trong đó có trên 1.000 nữ, chiếm trên 27,5%.

 

Số lượng nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với cấp tỉnh là 6/56 người, tỉ lệ 10,7%, cấp huyện 82/546 người, tỉ lệ 15%, cấp xã 500/2.401 người, tỉ lệ 20,8%. Số lượng nữ đại biểu Quốc hội 4/7 người, tỉ lệ 57%.

 

Theo đánh giá chung, đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh trong những năm qua đã trưởng thành cả về số lượng lẫn chất lượng, vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định. Tỉ lệ cán bộ nữ tham gia vị trí quản lý, lãnh đạo ở các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt sau khi Luật Bình đẳng giới ra đời. Chính sách đối với cán bộ nữ nói chung và chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ nói riêng được các cấp, các ngành chú trọng hơn. Việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, dự nguồn cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng, đoàn thể và tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được chú trọng…

 

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng còn một số cán bộ nữ vẫn chưa thực sự tự tin khẳng định bản thân; nguồn cán bộ nữ đưa vào quy hoạch còn thấp, chưa có chiến lược tạo nguồn lâu dài,…

nb2-07112018.jpg
Ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Nội vụ thông tin với Đoàn về tình hình thực hiện công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh​

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tỉnh đề xuất Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về công tác cán bộ nữ, có cơ chế hỗ trợ cán bộ nữ nhằm động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, phấn đấu vươn lên,…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ tổng hợp Hà Thị Dung đã đánh giá cao sự quan tâm của địa phương đối với công tác cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ nữ cho tỉnh và Trung ương. Đoàn tiếp thu ý kiến của địa phương về các văn bản liên quan; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát tổng thể các chỉ tiêu để kiến nghị Thường trực Ủy ban Vì sự tiến bộ phụ nữ để có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

 

                                                                                    Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích