English Thứ Hai, 22-04-2019, 11:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92509794
Đang online: 258
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh về công tác cán bộ nữ

Đăng ngày: 07/11/2018; 602 lần đọc
Vụ trưởng Vụ tổng hợp Hà Thị Dung đã đánh giá cao sự quan tâm của địa phương đối với công tác cán bộ nữ

Sáng 07-11, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Vụ trưởng Vụ tổng hợp Hà Thị Dung làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác cán bộ nữ tại Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Nội vụ đã thông tin về tình hình thực hiện công tác cán bộ nữ của tỉnh. Theo đó, tổng số cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện hiện nay là 23.370 người, trong đó có 2.095 cán bộ, công chức với 783 nữ, chiếm tỉ lệ trên 37%; gần 21.280 viên chức với trên 12.800 nữ, chiếm tỉ lệ trên 60%. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã có trên 3.800 người, trong đó có trên 1.000 nữ, chiếm trên 27,5%.

 

Số lượng nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với cấp tỉnh là 6/56 người, tỉ lệ 10,7%, cấp huyện 82/546 người, tỉ lệ 15%, cấp xã 500/2.401 người, tỉ lệ 20,8%. Số lượng nữ đại biểu Quốc hội 4/7 người, tỉ lệ 57%.

 

Theo đánh giá chung, đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh trong những năm qua đã trưởng thành cả về số lượng lẫn chất lượng, vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định. Tỉ lệ cán bộ nữ tham gia vị trí quản lý, lãnh đạo ở các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt sau khi Luật Bình đẳng giới ra đời. Chính sách đối với cán bộ nữ nói chung và chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ nói riêng được các cấp, các ngành chú trọng hơn. Việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, dự nguồn cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng, đoàn thể và tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được chú trọng…

 

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng còn một số cán bộ nữ vẫn chưa thực sự tự tin khẳng định bản thân; nguồn cán bộ nữ đưa vào quy hoạch còn thấp, chưa có chiến lược tạo nguồn lâu dài,…

nb2-07112018.jpg
Ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Nội vụ thông tin với Đoàn về tình hình thực hiện công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh​

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tỉnh đề xuất Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về công tác cán bộ nữ, có cơ chế hỗ trợ cán bộ nữ nhằm động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, phấn đấu vươn lên,…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ tổng hợp Hà Thị Dung đã đánh giá cao sự quan tâm của địa phương đối với công tác cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ nữ cho tỉnh và Trung ương. Đoàn tiếp thu ý kiến của địa phương về các văn bản liên quan; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát tổng thể các chỉ tiêu để kiến nghị Thường trực Ủy ban Vì sự tiến bộ phụ nữ để có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

 

                                                                                    Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích