English Thứ Hai, 14-10-2019, 07:55 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110608621
Đang online: 290
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND tỉnh

Đăng ngày: 13/06/2019; 708 lần đọc

Sáng 13-6, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2019, tổng các nguồn vốn đầu tư công toàn tỉnh hơn 5.289 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 1.466 tỷ đồng (vốn chương trình MTTQ hơn 652 tỷ đồng; vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu hơn 500 tỷ đồng; vốn trái phiếu chính phủ 150 tỷ đồng và vốn ODA hơn 160 t​ỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 3.823 tỷ đồng.

 

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân vốn được giao. Kết quả, đến ngày 30/6/2019, ước giải ngân đạt 2.299 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm; trong đó ngân sách trung ương đạt 51% kế hoạch và ngân sách địa phương đạt 45% kế hoạch.

 

Về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB): UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo và  hạn chế việc phát sinh nợ đọng XDCB. Đến ngày 31/12/2018, tổng nợ đọng XDCB trên toàn tỉnh hơn 300 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 vẫn còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án còn chậm. Bên cạnh đó, một số dự án chuyển tiếp có khả năng đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng chưa được Trung ương giao vốn chính thức như: Cầu Cửa Đại, đường Ba Tơ – Ba Trang – Ba Khâm, Cảng Bến Đình,…

 

Từ những vướng mắc trên, UBND tỉnh đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sớm giao kế hoạch vốn năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương (354 tỷ đồng); đề xuất trung ương sớm bố trí nguồn lực đầu tư hoàn thiện tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh (hỗ trợ 800 tỷ đồng để đầu tư đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh); xem xét, hỗ trợ vốn để thực hiện dự án trung tâm y tế Quân – dân y kết hợp huyện Lý Sơn; việc giao chi tiết vốn NSTW để hỗ trợ tỉnh có huyện thoát nghèo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025,…

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích