English Thứ Tư, 19-06-2019, 07:51 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99247232
Đang online: 199
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND tỉnh

Đăng ngày: 13/06/2019; 605 lần đọc

Sáng 13-6, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2019, tổng các nguồn vốn đầu tư công toàn tỉnh hơn 5.289 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 1.466 tỷ đồng (vốn chương trình MTTQ hơn 652 tỷ đồng; vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu hơn 500 tỷ đồng; vốn trái phiếu chính phủ 150 tỷ đồng và vốn ODA hơn 160 t​ỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 3.823 tỷ đồng.

 

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân vốn được giao. Kết quả, đến ngày 30/6/2019, ước giải ngân đạt 2.299 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm; trong đó ngân sách trung ương đạt 51% kế hoạch và ngân sách địa phương đạt 45% kế hoạch.

 

Về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB): UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo và  hạn chế việc phát sinh nợ đọng XDCB. Đến ngày 31/12/2018, tổng nợ đọng XDCB trên toàn tỉnh hơn 300 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 vẫn còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án còn chậm. Bên cạnh đó, một số dự án chuyển tiếp có khả năng đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng chưa được Trung ương giao vốn chính thức như: Cầu Cửa Đại, đường Ba Tơ – Ba Trang – Ba Khâm, Cảng Bến Đình,…

 

Từ những vướng mắc trên, UBND tỉnh đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sớm giao kế hoạch vốn năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương (354 tỷ đồng); đề xuất trung ương sớm bố trí nguồn lực đầu tư hoàn thiện tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh (hỗ trợ 800 tỷ đồng để đầu tư đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh); xem xét, hỗ trợ vốn để thực hiện dự án trung tâm y tế Quân – dân y kết hợp huyện Lý Sơn; việc giao chi tiết vốn NSTW để hỗ trợ tỉnh có huyện thoát nghèo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025,…

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích