English Thứ Sáu, 22-03-2019, 15:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89493545
Đang online: 218
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 29 tại Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất

Đăng ngày: 08/08/2018; 481 lần đọc
Đoàn khảo sát khoa thực hành của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ

Sáng 08-8, Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất để khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất có nhiệm vụ đào tạo, cung ứng​ nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Dung Quất và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Quy mô đào tạo mỗi năm 2.500 hc sinh, sinh viên hệ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề và 3.000 học viên sơ cấp nghề, với 22 ngành ngh. Trong đó, có 3 nghề đạt chun quốc tế và 03 nghề đạt cấp độ ASEAN.

 

Thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từ năm 2013 đến nay, Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất đã xây dựng phương pháp đổi mới toàn din trong việc đào tạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu học nghề và việc làm của doanh nghiệp, trong đó gắn kết việc đào tạo gia nhà trường và doanh nghiệp.  

 

Sau 15 năm hoạt động nhà trường đã đào tạo gần 25.000 nhân lực cho Khu kinh tế Dung Qut, Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam), trong đó có 90% học sinh, sinh viên đã có việc làm ổn định.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất trong nhiệm vụ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi.

 

Thứ trưởng cũng ghi nhn những kiến nghị của nhà trường liên quan đến các chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, phụ cấp ưu đãi cho giáo viên và học sinh thuộc diện bãi ngang ven biển và sẽ đề xuất với các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

 

                                                                                 Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích