English Thứ Hai, 14-10-2019, 09:32 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110612704
Đang online: 350
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Định hướng phát triển công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đăng ngày: 11/06/2019; 708 lần đọc
Xúc tiến thành lập Trung tâm Lọc hóa dầu tại KKT Dung Quất

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng

 

Theo đó, để triển khai thực hiện Chương trình đạt kết quả, đảm bảo mục tiêu đề ra, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng các tiêu chí, yêu cầu cụ thể nhằm lựa chọn, xác định vùng công nghiệp động lực, vùng trọng điểm có khả năng trở thành động lực lan tỏa tăng trưởng cho các địa phương của tỉnh.

 

Đồng thời, xây dựng tiêu chí ưu tiên thu hút doanh nghiệp vào hoạt động trong các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) mà ngành nghề sản xuất kinh doanh tạo được giá trị gia tăng cao, tích hợp công nghệ thông tin, tự động hóa trong sản xuất và có quy trình, mô hình sản xuất dạng nhà máy thông minh, phát triển sản xuất các sản phẩm, thiết bị thông minh.

 

Xây dựng tiêu chí phù hợp để đánh giá hiệu quả hoạt động của các CCN tại các địa phương, xét chọn các CCN có khả năng thu hút đầu tư tốt để ưu tiên bố trí vốn ngân sách giải phóng mặt bằng CCN, đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN và định mức tỉ lệ bố trí vốn ngân sách trên cơ sở tổng chi ngân sách của địa phương hàng năm.

 

Ngoài ra, xây dựng cơ chế, tập trung nguồn lực, tạo điều kiện để đầu tư phát triển KCN Phổ Phong tương ứng với chỉ tiêu cơ cấu công nghiệp của huyện Đức Phổ. Xây dựng đề án thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và mức độ thông minh.

 

Xây dựng chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên

 

Về công nghiệp khai thác khoáng sản, Sở Xây dựng chủ trì, xây dựng kế hoạch tìm nguồn vật liệu thay thế dần cho cát để làm vật liệu xây dựng thông thường, đảm bảo ngành khoáng sản vật liệu xây dựng phát triển hợp lý.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng hoàn thiện nội dung phương án bảo vệ; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trong quy hoạch tỉnh, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

 

Về công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh xây dựng các vùng nguyên liệu trong chế biến đảm bảo có sự gắn kết chặt chẽ của chuỗi, cụm liên kết ngành trong sản xuất, chế biến, lưu thông và thị trường tiêu thụ; người dân trong vùng nguyên liệu được tham gia và được hưởng lợi nhất định trong khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

 

Về công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng chủ trì, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 cho phù hợp tình hình thực tế, thực tiễn tại địa phương, đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

Về công nghiệp lọc hóa dầu, hóa chất, Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, xúc tiến thành lập Trung tâm Lọc hóa dầu và Trung tâm Năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sớm triển khai dự án nâng cấp, mở rộng công suất Nhà máy lọc dầu Dung Quất lên 8,5 triệu tấn/năm.

nb2-11062019.jpg
Giảm dần tình trạng phụ thuộc vào thiết bị, nguyên, phụ liệu nhập khẩu

 

Về công nghiệp dệt may - da giày, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường xuất khẩu mới đối với các sản phẩm của ngành công nghiệp dệt may - da giày, các sản phẩm chủ lực của tỉnh trên cơ sở thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện những năm tiếp theo.

 

Đồng thời, giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển các dự án sản xuất thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, dự án ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho ngành dệt may - da giày; giảm dần tình trạng phụ thuộc vào thiết bị, nguyên, phụ liệu nhập khẩu (thực hiện hàng năm).

 

Về công nghiệp cơ khí, điện tử và sản xuất kim loại, Sở Công Thương chủ trì, đánh giá toàn bộ năng lực ngành cơ khí trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển ngành cơ khí, luyện kim, cơ điện tử, thiết bị - phụ kiện điện tử phù hợp xu thế hội nhập, điều kiện hiện có của tỉnh,...

 

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban ngành trong việc xây dựng chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp; chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghiệp; xây dựng chính sách khoa học công nghệ cho phát triển công nghiệp; xây dựng chính sách khai thác tài nguyên, khoáng sản và chính sách bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp,...

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích