English Thứ Bảy, 23-06-2018, 21:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74182680
Đang online: 81

Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Đăng ngày: 02/01/2018; 245 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, sự tham gia của các ngành, các cấp, nhất là người dân và doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhằm thu thập những thông tin, đánh giá k​hách quan, toàn diện về công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phục vụ xác định chỉ số CCHC trong nội bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2017, từ đó có cơ sở để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục điểm yếu, đề ra giải pháp CCHC trong thời gian tới của từng đơn vị.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương được điều tra xã hội học chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch điều tra được phê duyệt. Tổ chức điều tra xã hội học trên cơ sở Bộ câu hỏi điều tra xã hội học bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần đã ban hành tại Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh. Việc thu thập thông tin cần thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng sở, ban, ngành và huyện, thành phố; thông tin thu thập được phản ánh xác thực và khách quan nhất về công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cơ sở dữ liệu điều tra phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, bao quát đại diện, đảm bảo tiến độ được giao.

 

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác điều tra xã hội học. Thành lập Tổ công tác để xây dựng mẫu phiếu điều tra, thực hiện điều tra, tổng hợp và tính điểm điều tra xã hội học. Tiến hành điều tra, khảo sát, tổng hợp và tính điểm điều tra xã hội học cho các đơn vị theo từng tiêu chí và tiêu chí thành phần đã được phê duyệt. Kết quả tính điểm gửi về Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC tỉnh để tổng hợp chung với điểm tự đánh giá chấm điểm, nhằm xác định chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

                                                                                  M.Khang


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích