English Thứ Bảy, 22-07-2017, 16:03 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 61246909
Đang online: 106

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh đến năm 2020

Đăng ngày: 14/07/2017; 290 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo quy hoạch, mục tiêu chung là xây dựng huyện Sơn Tịnh trở thành huyện có kinh tế phát triển năng động và bền vững. Duy trì tốc độ tăng trưởng chung hợp lý, thúc đẩy tăng trưởng các ngành sản xuất và dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo tốt an ninh trật tự xã hội, quốc phòng, an ninh và chất lượng môi trường trên địa bàn huyện.

 

Quy hoạch cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Về kinh tế, tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 12,3-12,9%/năm; giai đoạn 2021-2025 phấn đấu tăng trưởng 12,5-13,8%/năm. Đến năm 2020, giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 28-31 triệu đồng/năm, giá trị sản xuất (GTSX) bình quân đạt khoảng 62 triệu đồng/người. Đến năm 2025, giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt khoảng 54-59 triệu đồng/năm (tương đương 2.400-2.500 USD/năm), GTSX bình quân đầu người khoảng 120-130 triệu đồng/năm (tương đương 4.400-4.800 USD/năm).

 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ. Phấn đấu đến năm 2020, cơ cấu nông lâm thủy sản 23,1%, công nghiệp-xây dựng 60,3%, thương mại-dịch vụ 16,6%. Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế ngành nông lâm thủy sản còn 16,3%, công nghiệp-xây dựng 70,3%, thương mại-dịch vụ 13,4%. Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra hàng năm. Giá trị sản xuất tính trên một đơn vị diện tích đất canh tác đạt 63-65 triệu đồng/ha/năm.

 

Về xã hội, phấn đấu đến năm 2020, có 7/13 trường mầm non, 13/15 trường tiểu học, 11/11 trường THCS đạt chuẩn quốc gia; 11/11 xã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi. Đến năm 2025, 100% trường các cấp học đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục đầu tư, nâng cấp để đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Giai đoạn 2016-2020, hàng năm tạo việc làm mới cho 1.500-1.800 lao động, xuất khẩu ít nhất 50 lao động/năm. Chuyển dịch cơ cấu lao động từ ngành nông lâm thuỷ sản sang công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Giai đoạn 2021, phấn đấu hàng năm tạo việc làm mới cho 2.000-2.500 lao động. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30%, đến năm 2025 đạt 40%. Đến năm 2020, 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, 100% trạm y tế có bác sĩ, 100% thôn có nhân viên y tế. Giai đoạn 2021-2025, duy trì 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, 100% trạm y tế có bác sỹ, 100% thôn có nhân viên y tế. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 0,81%/năm trong giai đoạn 2016-2020,  khoảng 0,7-0,9%/năm trong giai đoạn 2021-2025.

 

Hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,6-2%/năm để đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5% và đến năm 2025 còn dưới 3,5%. Đến năm 2020, phấn đấu 93% hộ gia đình, 95% thôn, 98% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 100% xã văn hóa nông thôn mới; hàng năm trùng tu, tôn tạo 2-4 di tích văn hóa. Đến năm 2025, phấn đấu trên 95% hộ gia đình 98% thôn, 99% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa, 100% xã đạt xã văn hóa nông thôn mới.

 

Về tài nguyên, môi trường, phấn đấu tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt đạt 45-50% vào năm 2020, khoảng 60% vào năm 2025. Duy trì và giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt 36% diện tích tự nhiên.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu nội dung Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018 – 2020, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 27/7/2017.

 

 

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh