English Thứ Hai, 14-10-2019, 12:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110617455
Đang online: 224
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Điều chỉnh kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

Đăng ngày: 01/10/2019; 66 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định​ cho phép Sở Giao thông vận tải tiếp tục sử dụng hơn 7,3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ Trung ương bổ sung lần 1 năm 2018 chưa giải ngân hết trong năm 2018, được sử dụng hết niên độ ngân sách năm 2019.

 

Đồng thời, điều chỉnh kinh phí đã được phân bổ tại Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh: Sửa chữa cầu Bóng Đèn, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức hơn 6,5 tỷ đồng và chi hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định và lưu động hơn 632 triệu đồng.

 

Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích