English Thứ Hai, 18-11-2019, 22:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112638547
Đang online: 235

Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 nguồn vốn ngân sách địa phương

Đăng ngày: 15/10/2019; 649 lần đọc

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019, nguồn vốn ngân sách địa phương. 

Theo đó, thống nhất nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 nguồn cân đối ngân sách địa phương như sau: cắt giảm kế hoạch vốn các dự á​n có tỷ lệ giải ngân dưới 30% đối với dự án chuyển tiếp và dưới 5% đối với dự án khởi công mới tính đến ngày 15/9/2019; bổ sung vốn cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện và còn trong hạn mức kế hoạch vốn trung hạn được giao; đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành mà còn nợ vốn; tỉnh đã cam kết hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương để thực hiện hoàn thành dự án; các dự án cấp bách liên quan đến xử lý nước thải, rác thải.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 nguồn vốn ngân sách địa phương, trước khi triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát nguồn vốn ngân sách Trung ương, trường hợp cần thiết, kịp thời tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, điều chỉnh để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn.

KA


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích