English Thứ Năm, 19-09-2019, 09:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109145491
Đang online: 247
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc chương trình giảm nghèo bền vững

Đăng ngày: 09/07/2019; 259 lần đọc
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Mỹ Ái trình bày Tờ trình của UBND tỉnh

Chiều 08-7, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi (Chương trình).

Theo Tờ trình của UBND tỉnh, qua rà soát thực tế, một số dự án thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình đã được các địa phương lồng ghép, đầu tư bằng các nguồn vốn khác và đưa vào sử dụng; đồng thời, có một số công trình được xây dựng trong kế hoạch trung hạn để đầu tư nhưng chưa thật sự cần thiết đối với nhu cầu thực tế hiện nay của người dân vùng dự án nên cần điều chỉnh sang dự án khác.

 

Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình là 307,8 tỷ đồng. Trên cơ sở tình hình triển khai thực tế và đề xuất nhu cầu điều chỉnh của các địa phương, UBND tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án của 6 huyện: Sơn Tây, Minh Long, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Sơn Tịnh và Tây Trà. Theo đó, chỉ điều chỉnh thay đổi, bổ sung một số dự án đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019, 2020 và vẫn giữ nguyên mức tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 chương trình 135 của từng địa phương.

 

Cụ thể, huyện Sơn Tây điều chỉnh thay đổi từ 7 công trình xuống còn 6 công trình của 5 xã: Sơn Long, Sơn Tân, Sơn Màu, Sơn Tinh (mỗi xã 1 công trình) và Sơn Dung (2 công  trình). Huyện Minh Long điều chỉnh bổ sung từ 3 công trình lên 5 công trình trên địa bàn xã Long Hiệp.

 

Huyện Nghĩa Hành điều chỉnh thay đổi 5 công trình của 2 xã Hành Tín Đông (3 công trình) và xã Hành Tín Tây (2 công trình). Huyện Trà Bồng điều chỉnh thay đổi 3 công trình của thị trấn Trà Xuân, xã Trà Sơn và xã Trà Bùi. Huyện Sơn Tịnh điều chỉnh thay đổi 2 công trình trên địa bàn xã Tịnh Đông.

 

Huyện Tây Trà điều chỉnh thay đổi 5 công trình của 2 xã Trà Trung (2 công trình),  Trà Thanh, Trà Thọ, Trà Lãnh (mỗi xã 1 công trình).

 

b2-07092019.jpg
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đỗ Minh Hải giải trình về danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất

HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Lam Uyên-PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4079/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp báo cáo kết quả cho cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích