English Chủ Nhật, 17-11-2019, 17:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112558787
Đang online: 163
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc chương trình giảm nghèo bền vững

Đăng ngày: 09/07/2019; 277 lần đọc
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Mỹ Ái trình bày Tờ trình của UBND tỉnh

Chiều 08-7, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi (Chương trình).

Theo Tờ trình của UBND tỉnh, qua rà soát thực tế, một số dự án thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình đã được các địa phương lồng ghép, đầu tư bằng các nguồn vốn khác và đưa vào sử dụng; đồng thời, có một số công trình được xây dựng trong kế hoạch trung hạn để đầu tư nhưng chưa thật sự cần thiết đối với nhu cầu thực tế hiện nay của người dân vùng dự án nên cần điều chỉnh sang dự án khác.

 

Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình là 307,8 tỷ đồng. Trên cơ sở tình hình triển khai thực tế và đề xuất nhu cầu điều chỉnh của các địa phương, UBND tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án của 6 huyện: Sơn Tây, Minh Long, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Sơn Tịnh và Tây Trà. Theo đó, chỉ điều chỉnh thay đổi, bổ sung một số dự án đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019, 2020 và vẫn giữ nguyên mức tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 chương trình 135 của từng địa phương.

 

Cụ thể, huyện Sơn Tây điều chỉnh thay đổi từ 7 công trình xuống còn 6 công trình của 5 xã: Sơn Long, Sơn Tân, Sơn Màu, Sơn Tinh (mỗi xã 1 công trình) và Sơn Dung (2 công  trình). Huyện Minh Long điều chỉnh bổ sung từ 3 công trình lên 5 công trình trên địa bàn xã Long Hiệp.

 

Huyện Nghĩa Hành điều chỉnh thay đổi 5 công trình của 2 xã Hành Tín Đông (3 công trình) và xã Hành Tín Tây (2 công trình). Huyện Trà Bồng điều chỉnh thay đổi 3 công trình của thị trấn Trà Xuân, xã Trà Sơn và xã Trà Bùi. Huyện Sơn Tịnh điều chỉnh thay đổi 2 công trình trên địa bàn xã Tịnh Đông.

 

Huyện Tây Trà điều chỉnh thay đổi 5 công trình của 2 xã Trà Trung (2 công trình),  Trà Thanh, Trà Thọ, Trà Lãnh (mỗi xã 1 công trình).

 

b2-07092019.jpg
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đỗ Minh Hải giải trình về danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất

HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Lam Uyên-PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích