English Chủ Nhật, 22-09-2019, 02:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109310050
Đang online: 176
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn

Đăng ngày: 25/07/2019; 313 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn.

Dự án do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư, tuyến đường có chiều dài tuyến 2.490m, mặt cắt ngang 11,5m, tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2019-2023.

 

Việc đầu tư tuyến đường trên góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ cho việc phát triển của đảo Lý Sơn và phấn đấu đến năm 2020 đạt một số tiêu chí của đô thị loại IV.

 

                    B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích