English Thứ Sáu, 14-12-2018, 19:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83979190
Đang online: 126
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Đăng ngày: 05/12/2018; 155 lần đọc

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 đã được UBND tỉnh giao cho các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vào tháng 12/2017, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. 

Để phục vụ đợt điều chỉnh vào giữa tháng 12/2018, phấn đấu hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn được giao, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án được UBND tỉnh giao nhằm hoàn thành đúng tiến độ; dự kiến nhu cầu giải ngân từ nay đến tháng 12/2018 (đối với nguồn vốn năm 2017 kéo dài) và đến 31/01/2019 (đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2018). Trường hợp không có khả năng giải ngân theo đúng thời gian quy định, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 10/12/2018 để điều chuyển sang các dự án khác có nhu cầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; trên cơ sở báo cáo giải ngân của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi đến ngày 15/12/2018, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2018, trình UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018.         

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nhập dự toán điều chỉnh sau khi có quyết định điều chỉnh, bổ sung của UBND tỉnh.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 16/12/2018 kết quả giải ngân đến ngày 15/12/2018 để phục vụ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích