English Thứ Tư, 19-06-2019, 10:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99261826
Đang online: 310
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Đăng ngày: 05/12/2018; 238 lần đọc

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 đã được UBND tỉnh giao cho các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vào tháng 12/2017, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. 

Để phục vụ đợt điều chỉnh vào giữa tháng 12/2018, phấn đấu hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn được giao, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án được UBND tỉnh giao nhằm hoàn thành đúng tiến độ; dự kiến nhu cầu giải ngân từ nay đến tháng 12/2018 (đối với nguồn vốn năm 2017 kéo dài) và đến 31/01/2019 (đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2018). Trường hợp không có khả năng giải ngân theo đúng thời gian quy định, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 10/12/2018 để điều chuyển sang các dự án khác có nhu cầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; trên cơ sở báo cáo giải ngân của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi đến ngày 15/12/2018, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2018, trình UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018.         

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nhập dự toán điều chỉnh sau khi có quyết định điều chỉnh, bổ sung của UBND tỉnh.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 16/12/2018 kết quả giải ngân đến ngày 15/12/2018 để phục vụ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích