English Thứ Hai, 16-09-2019, 13:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108961214
Đang online: 258
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Đăng ngày: 05/12/2018; 270 lần đọc

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 đã được UBND tỉnh giao cho các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vào tháng 12/2017, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. 

Để phục vụ đợt điều chỉnh vào giữa tháng 12/2018, phấn đấu hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn được giao, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án được UBND tỉnh giao nhằm hoàn thành đúng tiến độ; dự kiến nhu cầu giải ngân từ nay đến tháng 12/2018 (đối với nguồn vốn năm 2017 kéo dài) và đến 31/01/2019 (đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2018). Trường hợp không có khả năng giải ngân theo đúng thời gian quy định, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 10/12/2018 để điều chuyển sang các dự án khác có nhu cầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; trên cơ sở báo cáo giải ngân của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi đến ngày 15/12/2018, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2018, trình UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018.         

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nhập dự toán điều chỉnh sau khi có quyết định điều chỉnh, bổ sung của UBND tỉnh.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 16/12/2018 kết quả giải ngân đến ngày 15/12/2018 để phục vụ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích