English Thứ Hai, 14-10-2019, 12:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110617765
Đang online: 221

Điều chỉnh, bổ sung dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn 1

Đăng ngày: 29/09/2019; 237 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) điều chỉnh, bổ sung dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn 1. Cụ thể, bổ sung phạm vi tuyến: Đoạn Km20+535 – Km23+698 (đoạn qua KKT Dung Quất); đoạn Km28+934 – Km29+346 (đoạn qua xã Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi) và đoạn Km56+00 – Km69+145 (đoạn qua TP.Quảng Ngãi và các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức). Tổng kinh phí bổ sung khoảng 1.200 tỷ đồng.  Thời gian thực hiện từ năm 2008-2022.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định hiện hành. Trong đó, lưu ý dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn I sau khi điều chỉnh, bổ sung các mục nêu trên là dự án nhóm A, thẩm quyền thẩm định dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải, tuy nhiên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giao Chủ đầu tư nghiên cứu các quy định hiện hành và yêu cầu thực tiễn, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho tỉnh tổ chức thẩm định dự án. Đồng thời, khẩn trương làm việc với các sở, ngành liên qua để điều chỉnh nguồn vốn, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đối với dự án đảm bảo tính nhất quán trong quá trình thực hiện dự án.

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích