English Thứ Tư, 21-03-2018, 17:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69880860
Đang online: 116

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Điều chỉnh, bổ sung Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản

Đăng ngày: 07/09/2017; 464 lần đọc
Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định​ điều chỉnh, bổ sung Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.
Theo đó, địa điểm đầu tư dự án tại địa bàn 12 xã thuộc 04 huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây và Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, tổng mức đầu tư gần 202 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay JICA trên 177 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh gần 25 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo Ban Quản lý dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi quản lý, thực hiện dự án đảm bảo tiến độ và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ.

 

                                                                      V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh