English Thứ Hai, 23-09-2019, 04:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109376182
Đang online: 189

Diễn tập ứng phó với bão mạnh, mưa lớn

Đăng ngày: 06/09/2019; 344 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập, Ban Chỉ huy hiện trường và Tổ giúp việc diễn tập ứng phó với bão mạnh, mưa lớn tại huyện Lý Sơn.

Theo đó, Ban Chỉ đạo diễn tập do đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban​ Chỉ huy hiện trường do đồng chí Đoàn Thanh Long, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng ban.

 

Ban Chỉ đạo diễn tập có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo quá trình diễn tập và thực hiện diễn tập cơ chế tại đầu cầu UBND tỉnh. Ban Chỉ huy hiện trường tổ chức chỉ huy, chỉ đạo và thực hiện diễn tập thực binh như sơ tán dân khu vực nguy hiểm; đưa khách du lịch vào đất liền tại đảo Lý Sơn; sắp xếp neo đậu tàu thuyền theo kịch bản đã được phê duyệt. Tổ giúp việc phối hợp cùng các địa phương, đơn vị liên quan hoàn chỉnh kịch bản chi tiết Diễn tập cơ chế, diễn tập thực binh, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Ban Chỉ đạo diễn tập và Ban Chỉ huy hiện trường triển khai diễn tập theo kế hoạch.

 

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã phê duyệt Kế hoạch diễn tập ứng phó với bão mạnh, lũ lớn khu vực miền Trung, tại Quảng Ngãi sẽ tổ chức din tập tại 2 điểm: Diễn tập cơ chế tại UBND tỉnh và diễn tập thực binh hiện trường tại huyện Lý Sơn.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích