English Chủ Nhật, 26-01-2020, 08:51 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117306277
Đang online: 166

Diện mạo một vùng quê

Đăng ngày: 28/12/2019; 646 lần đọc

Sau hơn 5 năm xây dựng nông thôn mới, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn có nhiều bước phát triển, sản xuất mang lại hiệu quả cao, tăng thu nhập cho nhân dân, hạ tầng nông thôn được tăng cường, văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc…

Bình Thới là 1 trong 3 xã điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Bình Sơn. Ngay từ ngày đầu triển khai, xác định người dân là chủ thể xây​ dựng NTM, nên Bình Thới đã tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc xây dựng NTM. Từ đó, phong trào đã được người dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực.

Trong điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế nhưng địa phương đã tập trung huy động mọi nguồn lực cùng với sự tham gia đóng góp của người dân để xây dựng NTM. Đến cuối năm 2016, Bình Thới đã đạt được 19/19 tiêu chí NTM.

Cùng với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, năm 2014 xã Bình Thới tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Bình Thới chung sức xây dựng NTM”. Qua hơn 5 năm thực hiện, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Bình Thới đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn… đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Địa phương đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng NTM; thực hiện các chính sách về đổi mới, khuyến khích người dân đầu tư phát triển sản xuất; hỗ trợ phát triển HTX, tổ hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đào tạo nghề, thực hiện dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Trong những năm qua, địa phương đã vận động nhân dân đóng góp hơn 2.674 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng; hiến hơn 41.415m2 đất để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Đóng góp hơn 3.412 ngày công để xây dựng giao thông nông thôn và chỉnh trang đồng ruộng...

Toàn xã đã bê tông hóa, cứng hóa 55/57 tuyến đường ngõ xóm với chiều dài 9,88km; kiên cố hóa trên 10,85km kênh mương, bảo đảm dẫn nước tưới cho đất sản xuất.

Đặc biệt công tác dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được triển khai, bước đầu đem lại hiệu quả, góp phần tăng thu nhập. Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng. Tính đến cuối năm 2018 đã thực hiện được 223,82ha đạt 93,32%.  Mức thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2018 của xã Bình Thới đạt trên 35,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo cũng đã giảm xuống dưới 3,22%, không có hộ nghèo phát sinh.

Thực hiện mô hình “Khu dân cư 6 không” và “Khu dân cư xanh”, hàng năm UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã và các Hội đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức thực hiện các mô hình “5 không 3 sạch” của Hội Phụ nữ, mô hình “Con đường xanh” của Đoàn thanh niên, mô hình “Thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật ở các cánh đồng” của Hội Nông dân... Hầu hết các mô hình đều hoạt động có hiệu quả. Hiện nay có 5 con đường hoa, góp phần làm cho cảnh quan của địa phương ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Ông Huỳnh Công Lập, Chủ tịch UBND xã Bình Thới cho biết: Hiện nay, địa phương đang thực hiện mô hình “Rau an toàn” tại xứ đồng Cây Ghen, thôn An Châu, với qui mô 1,8ha. Mô hình đã hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc BVTV. Đây là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Chung tay xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn địa phương đã có nhiều khởi sắc. Trong tương lai không xa, Bình Thới sẽ sát nhập về với thị trấn Châu Ổ. Khi đó, điều kiện  KT –XH của người dân địa phương sẽ nâng cao hơn…

                                                                                     Hải Yến


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích