English Thứ Hai, 16-07-2018, 18:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75459607
Đang online: 86

Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp cho các huyện miền núi

Đăng ngày: 16/04/2018; 272 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Đề án rà soát đất lâm nghiệp để xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp cho 06 huyện miền núi, có ý kiến tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, hoàn thành trước ngày 10/5/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc thực hiện Đề án trên đảm bảo không trùng lặp với dự án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạc​h rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các huyện miền núi đã và đang thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các Ban Quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn và Trung tâm Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện hoàn thành việc rà soát lại những diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân chồng lấn với diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn quản lý để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thực hiện dự án Rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên) bóc tách toàn bộ diện tích đất, rừng thuộc lâm phần các Ban Quản lý rừng phòng hộ bị người dân lấn, chiếm sử dụng.

 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5870/UBND-NNTN ngày 25/9/2017 về việc chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp giải quyết hoặc đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

 

Tại công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1840/UBND-NNTN ngày 06/4/2018 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lắp đặt bổ sung biển báo cấm xe ô tô và chướng ngại vật tại hai đầu cầu cầu Sông Vệ (cũ), chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp lưu thông qua cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7406/BGTVT-ĐTCT ngày 09/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Văn bản số 02/2018/CV-ĐTKD-VIID/2506 ngày 25/6/2018 về việc đề xuất lập quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính thành phố Quảng Ngãi và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2908-CV/TU ngày 06/7/2018; xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện nội dung Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại về việc kết quả khảo sát việc thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích