English Thứ Năm, 24-01-2019, 18:48 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85807905
Đang online: 128

Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp cho các huyện miền núi

Đăng ngày: 16/04/2018; 322 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Đề án rà soát đất lâm nghiệp để xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp cho 06 huyện miền núi, có ý kiến tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, hoàn thành trước ngày 10/5/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc thực hiện Đề án trên đảm bảo không trùng lặp với dự án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạc​h rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các huyện miền núi đã và đang thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các Ban Quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn và Trung tâm Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện hoàn thành việc rà soát lại những diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân chồng lấn với diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn quản lý để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thực hiện dự án Rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên) bóc tách toàn bộ diện tích đất, rừng thuộc lâm phần các Ban Quản lý rừng phòng hộ bị người dân lấn, chiếm sử dụng.

 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5870/UBND-NNTN ngày 25/9/2017 về việc chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp giải quyết hoặc đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

 

Tại công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1840/UBND-NNTN ngày 06/4/2018 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia theo đề nghị của Cục Đường sắt Việt Nam tại Công văn số 115/CĐSVN-VTATGT ngày 18/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 444/BTC-QLCS ngày 09/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính nghiên cứu thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 138/BGDĐT-KHTC ngày 10/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Sơn Hà và các đơn vị liên quan cho chủ trương thăm dò, cấp phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoa Long.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích