English Thứ Ba, 23-10-2018, 06:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 81050146
Đang online: 89

Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp cho các huyện miền núi

Đăng ngày: 16/04/2018; 293 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Đề án rà soát đất lâm nghiệp để xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp cho 06 huyện miền núi, có ý kiến tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, hoàn thành trước ngày 10/5/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc thực hiện Đề án trên đảm bảo không trùng lặp với dự án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạc​h rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các huyện miền núi đã và đang thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các Ban Quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn và Trung tâm Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện hoàn thành việc rà soát lại những diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân chồng lấn với diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn quản lý để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thực hiện dự án Rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên) bóc tách toàn bộ diện tích đất, rừng thuộc lâm phần các Ban Quản lý rừng phòng hộ bị người dân lấn, chiếm sử dụng.

 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5870/UBND-NNTN ngày 25/9/2017 về việc chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp giải quyết hoặc đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

 

Tại công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1840/UBND-NNTN ngày 06/4/2018 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích