English Thứ Năm, 19-10-2017, 16:06 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 64688394
Đang online: 167

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Đăng ngày: 29/09/2017; 948 lần đọc
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định pháp luật trên các lĩnh vực như: an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; giao thông đường bộ; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; quốc phòng; an toàn vệ sinh thực phẩm; kế toán; đất đai, an toàn thực phẩm, vi phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...
Công tác xử lý vi phạm hành chính đã được triển khai và đạt nhiều kết quả, các vụ, việc vi phạm về cơ bản được phát hiện và xử lý kịp thời; các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tốt về nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về thương mại như chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh; an toàn thực phẩm, kinh doanh những mặt hàng, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập, khó khăn nhất định trong công tác này.

 

Cụ thể, hiện nay tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh diễn biến tương đối phức tạp, lực lượng làm công tác xử lý vi phạm hành chính còn quá ít chưa đáp ứng với yêu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, vẫn còn một số bộ phận người dân thiếu ý thức chấp hành các quy định của pháp luật hoặc chấp hành chưa thật sự nghiêm túc; mức độ hiểu biết pháp luật của các cá nhân, tổ chức chưa cao, một số trường hợp nắm rõ các quy định nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi ích kinh tế.

 

Đối với các sở, ngành nhiệm vụ theo dõi công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính giao cho Văn phòng hoặc phòng Pháp chế phụ trách. Đối với cấp huyện hầu hết chưa bố trí công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho Phòng Tư pháp mà chỉ giao công chức kiêm nhiệm. Đối với cấp xã chỉ giao cho công chức Tư pháp hộ tịch kiêm nhiệm dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao. Công tác xử phạt vi phạm hành chính rất phức tạp nhưng hiện nay việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính nhằm trang bị kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác xử lý vi phạm hành chính còn ít.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, do sự thiếu đồng bộ và chưa thống nhất trong quy định, một số quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 còn mâu thuẫn chồng chéo chưa được hướng dẫn cụ thể nên ảnh hưởng đến việc xử lý trong thực tiễn.

 

 

Để việc áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính được thuận lợi hơn trong thời gian tới, xin đề xuất một số giải pháp sau: Các cơ quan Trung ương cần có sự đánh giá quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính để hoàn thiện về các quy định của pháp luật, hướng dẫn thực hiện các nội dung còn vướng mắc. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính nhằm trang bị kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác xử lý vi phạm hành chính. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cần sửa đổi, bổ sung để có sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện. Việc triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại các địa phương chưa quy định cụ thể nên chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.

 

Cần quan tâm, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương; các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ này, nhất là về biên chế (bố trí biên chế chuyên trách), chế độ, chính sách, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí và trang bị các thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt cho công tác xử lý vi phạm hành chính.

 

Vương Minh​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định sử dụng 1,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ​năm 2017 để hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định sử dụng 3,88 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 để bố trí cho Sở Nội vụ thực hiện khen thưởng đối với 207 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnhgiao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương bin​h và xã hội rà soát, hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở theo điều kiện quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo trực tiếp Bộ Xây dựng và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép Công ty TNHH MTV Xây dựng Thiên Minh PhátCông ty CP ĐTXD dịch vụ Đông Phương được kéo dài thời gian khai thác cát làm VLXD thông thường tại mỏ cát số 1, thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi và mỏ cátthôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa đến hết ngày 31/10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh