English Thứ Ba, 23-01-2018, 17:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68029929
Đang online: 107

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Đăng ngày: 29/09/2017; 5007 lần đọc
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định pháp luật trên các lĩnh vực như: an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; giao thông đường bộ; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; quốc phòng; an toàn vệ sinh thực phẩm; kế toán; đất đai, an toàn thực phẩm, vi phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...
Công tác xử lý vi phạm hành chính đã được triển khai và đạt nhiều kết quả, các vụ, việc vi phạm về cơ bản được phát hiện và xử lý kịp thời; các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tốt về nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về thương mại như chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh; an toàn thực phẩm, kinh doanh những mặt hàng, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập, khó khăn nhất định trong công tác này.

 

Cụ thể, hiện nay tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh diễn biến tương đối phức tạp, lực lượng làm công tác xử lý vi phạm hành chính còn quá ít chưa đáp ứng với yêu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, vẫn còn một số bộ phận người dân thiếu ý thức chấp hành các quy định của pháp luật hoặc chấp hành chưa thật sự nghiêm túc; mức độ hiểu biết pháp luật của các cá nhân, tổ chức chưa cao, một số trường hợp nắm rõ các quy định nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi ích kinh tế.

 

Đối với các sở, ngành nhiệm vụ theo dõi công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính giao cho Văn phòng hoặc phòng Pháp chế phụ trách. Đối với cấp huyện hầu hết chưa bố trí công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho Phòng Tư pháp mà chỉ giao công chức kiêm nhiệm. Đối với cấp xã chỉ giao cho công chức Tư pháp hộ tịch kiêm nhiệm dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao. Công tác xử phạt vi phạm hành chính rất phức tạp nhưng hiện nay việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính nhằm trang bị kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác xử lý vi phạm hành chính còn ít.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, do sự thiếu đồng bộ và chưa thống nhất trong quy định, một số quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 còn mâu thuẫn chồng chéo chưa được hướng dẫn cụ thể nên ảnh hưởng đến việc xử lý trong thực tiễn.

 

 

Để việc áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính được thuận lợi hơn trong thời gian tới, xin đề xuất một số giải pháp sau: Các cơ quan Trung ương cần có sự đánh giá quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính để hoàn thiện về các quy định của pháp luật, hướng dẫn thực hiện các nội dung còn vướng mắc. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính nhằm trang bị kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác xử lý vi phạm hành chính. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cần sửa đổi, bổ sung để có sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện. Việc triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại các địa phương chưa quy định cụ thể nên chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.

 

Cần quan tâm, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương; các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ này, nhất là về biên chế (bố trí biên chế chuyên trách), chế độ, chính sách, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí và trang bị các thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt cho công tác xử lý vi phạm hành chính.

 

Vương Minh​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận​ và tổ chức triển khai thực hiện khoản viện trợ 400.000 USD của Cộng hòa Liên bang Nga hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và khắc phục thiệt hại do mưa, lũ sau bão số 12 năm 2017 gây ra trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, nghiên cứu, hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính p​hủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại Công văn số 47/CĐTNĐ-KHĐT ngày 11/01/2018 về việc báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa các địa phương.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định​ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 15/02/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1.000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ư​ơng về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2018 về tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cá​c cơ quan chức năng của tỉnh, các địa phương tổ chức thực hiện Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ hạt giống cây trồng do Trung ương hỗ trợ (05 tấn hạt giống ngô và 03 tấn hạt giống rau) cho các địa phương và tổ chức thực hiện việc phân bổ hạt giống để kịp thời phục vụ sản xuất Đông - Xuân 2017-2018.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh