English Thứ Bảy, 19-10-2019, 06:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110842714
Đang online: 151
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đề xuất dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số”

Đăng ngày: 24/07/2019; 295 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương nghiên cứu nội dung Công văn số 5753/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số" (dự án CRIEM ) vay vốn ADB và Công văn số 744/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc tổ chức triển khai thực hiện Văn bản số 5753/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các tiểu dự án thuộc dự án CRIEM theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1801/UBND-KT​ ngày 12/4/2019, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06/8/2019 để thẩm định.

Trên cơ sở hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các tiểu dự án nêu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thẩm định và tham mưu UBND tỉnh trước ngày 13/8/2019 để xem xét, báo cáo Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

 

Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát, xây dựng tối thiểu 02 mô hình kinh tế, phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu vực thực hiện dự án CRIEM theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc; trực tiếp báo cáo Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh trước ngày 05/8/2019.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát mức vốn vay phù hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định mức vốn vay để thực hiện dự án CRIEM trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp với năng lực vay, trả nợ của địa phương; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh văn bản cam kết trả nợ đối với phần vốn vay lại và bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích