English Thứ Hai, 16-09-2019, 21:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108987689
Đang online: 213
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cổ Lũy, xã Tịnh Khê

Đăng ngày: 04/09/2019; 550 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Đầu tư HAVINA nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Quảng Ngãi và các sở, ngành chức năng liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án; tổng hợp các ý kiến và đề xuất đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

 

Lam Uyên

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích