English Thứ Hai, 09-12-2019, 23:18 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114042306
Đang online: 203
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư Nam Hùng Vương, huyện Đức Phổ

Đăng ngày: 27/11/2018; 549 lần đọc
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng thương mại Quốc Thắng nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư Nam Hùng Vương, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, với diện tích khoảng 13,08ha.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đức Phổ và đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động về kinh tế - xã hội và môi trường của dự án khi đi vào khai thác, sử dụng; nếu đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và có ý kiến đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án thì tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chính thức đối với nội dung đề xuất tại Tờ trình số 04/TT-Cty ngày 15/11/2018 của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng thương mại Quốc Thắng.

 

* Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất​ việc Công ty TNHH Bất động sản ADP nghiên cứu, khảo sát và đề xuất dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị Tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.

 

VN-B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích