English Thứ Ba, 18-06-2019, 21:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99198885
Đang online: 143
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đề xuất đầu tư dự án khu dân cư Quán Láng và Khu dân cư phía Bắc đường Võ Nguyên Giáp

Đăng ngày: 11/10/2018; 259 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ thống nhất về nguyên tắc việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư Quán Láng, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, với diện tích khoảng 4,9ha và dự án Khu dân cư phía Bắc đường Võ Nguyên Giáp, tại xã Tịnh Ấn Tây và xã Tịnh Hà với diện tích khoàng 4,85ha.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh và đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch và các chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình tại các khu vực này để hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong việc khảo sát, lập quy hoạch chi tiết, lấy ý kiến của nhân dân trong vùng dự án và đề xuất đầu tư các dự án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

                                                                         V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích