English Thứ Năm, 18-07-2019, 01:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102939094
Đang online: 196
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đề xuất đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức PPP

Đăng ngày: 12/04/2018; 431 lần đọc

Liên quan đến việc xin chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức PPP của Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 (Nhà đầu tư) tại Văn bản số 102/2018/HNC-620 ngày 23/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh và thống nhất về chủ trương việc Nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát và lập đề xuất đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức PPP.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,​ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung đề xuất của Nhà đầu tư tại Văn bản nêu trên và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2686-CV/TU ngày 10/4/2018 để tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến; hoàn thành chậm nhất ngày 26/4/2018. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để Nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích