English Thứ Bảy, 21-09-2019, 22:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109300387
Đang online: 201
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đề xuất đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức PPP

Đăng ngày: 12/04/2018; 451 lần đọc

Liên quan đến việc xin chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức PPP của Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 (Nhà đầu tư) tại Văn bản số 102/2018/HNC-620 ngày 23/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh và thống nhất về chủ trương việc Nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát và lập đề xuất đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức PPP.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,​ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung đề xuất của Nhà đầu tư tại Văn bản nêu trên và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2686-CV/TU ngày 10/4/2018 để tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến; hoàn thành chậm nhất ngày 26/4/2018. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để Nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích