English Thứ Năm, 16-08-2018, 10:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078725
Đang online: 191
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Đề án tinh giản biên chế năm 2018 của UBND huyện Tây Trà

Đăng ngày: 09/08/2018; 131 lần đọc

Theo Đề án tinh giản biên chế năm 2018 của UBND huyện Tây Trà vừa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-UBND​ ngày 08/8/2018, năm 2018, huyện Tây Trà có 01 viên chức đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Đề án, huyện Trà Bồng có lãnh đạo UBND huyện gồm có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng thời, huyện có 13 phòng chuyên môn​, nghiệp vụ. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc gồm: Trạm khuyến nông, Đài Truyền thanh- Phát lại truyền hình, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, 10 Trường mầm non, 09 Trường Tiểu học, 01 trường Tiểu học và THCS, 10 Trường THCS; có 09 xã.

 

Tổng biên chế hành chính được giao năm 2018 là 65 biên chế, 05 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; đến tháng 6/2018, đã thực hiện 52 biên chế và 03 hợp đồng.

 

Tổng biên chế sự nghiệp được giao 589 biên chế và 04 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; đến nay, đã thực hiện được 410 biên chế và 04 hợp đồng.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích