English Thứ Sáu, 22-03-2019, 14:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89491482
Đang online: 217
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Đề án tinh giản biên chế năm 2018 của UBND huyện Tây Trà

Đăng ngày: 09/08/2018; 244 lần đọc

Theo Đề án tinh giản biên chế năm 2018 của UBND huyện Tây Trà vừa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-UBND​ ngày 08/8/2018, năm 2018, huyện Tây Trà có 01 viên chức đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Đề án, huyện Trà Bồng có lãnh đạo UBND huyện gồm có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng thời, huyện có 13 phòng chuyên môn​, nghiệp vụ. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc gồm: Trạm khuyến nông, Đài Truyền thanh- Phát lại truyền hình, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, 10 Trường mầm non, 09 Trường Tiểu học, 01 trường Tiểu học và THCS, 10 Trường THCS; có 09 xã.

 

Tổng biên chế hành chính được giao năm 2018 là 65 biên chế, 05 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; đến tháng 6/2018, đã thực hiện 52 biên chế và 03 hợp đồng.

 

Tổng biên chế sự nghiệp được giao 589 biên chế và 04 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; đến nay, đã thực hiện được 410 biên chế và 04 hợp đồng.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích