English Chủ Nhật, 16-12-2018, 00:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84033074
Đang online: 110
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Đề án tinh giản biên chế năm 2018 của UBND huyện Tây Trà

Đăng ngày: 09/08/2018; 217 lần đọc

Theo Đề án tinh giản biên chế năm 2018 của UBND huyện Tây Trà vừa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-UBND​ ngày 08/8/2018, năm 2018, huyện Tây Trà có 01 viên chức đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Đề án, huyện Trà Bồng có lãnh đạo UBND huyện gồm có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng thời, huyện có 13 phòng chuyên môn​, nghiệp vụ. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc gồm: Trạm khuyến nông, Đài Truyền thanh- Phát lại truyền hình, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, 10 Trường mầm non, 09 Trường Tiểu học, 01 trường Tiểu học và THCS, 10 Trường THCS; có 09 xã.

 

Tổng biên chế hành chính được giao năm 2018 là 65 biên chế, 05 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; đến tháng 6/2018, đã thực hiện 52 biên chế và 03 hợp đồng.

 

Tổng biên chế sự nghiệp được giao 589 biên chế và 04 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; đến nay, đã thực hiện được 410 biên chế và 04 hợp đồng.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích