English Thứ Bảy, 23-11-2019, 03:21 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112911265
Đang online: 204

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài năm 2019

Đăng ngày: 15/10/2019; 547 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 10 hồ chứa nước giai đoạn 1 của dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB 8); đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Đức Phổ để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 1. Đối với giai đoạn 2, khẩn trương làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sớm có ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giai đoạn 2.

 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước mùa mưa năm 2019 đối với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của TDA cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á giai đoạn II, thuộc Dự án quản lý thiên tai (WB 5); khẩn trương nghiệm thu, lên phiếu giá, thanh toán cho đơn vị thi công để giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2019.

 

Để giải ngân hoàn thành 69% vốn còn lại của kế hoạch năm 2019, yêu cầu BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Đức Phổ tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã Phổ Thạnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dự án.

 

Đối với Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi, số vốn được trung ương giao nhiều (100 tỷ đồng), thời điểm giao vào cuối tháng 7/2019, thủ tục triển khai phức tạp.

 

Do vậy, để giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2019, chủ đầu tư khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp giai đoạn 1 của 02 dự án thành phần (DATP) 3 và 6. Đối với giai đoạn 2, các DATP 2, 7, 9 đã được WB thống nhất, khẩn trương phối hợp với các đơn vị để hoàn thành việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Các DATP còn lại, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới để khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn, điều chỉnh, bổ sung các hạng mục, các DATP, sớm hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai xây lắp.

 

Đối với Sở Công Thương, tháng 9/2019, UBND tỉnh giao Sở quản lý 01 dự án khởi công mới là Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 (EU tài trợ), với tổng vốn nước ngoài là 32 tỷ đồng. Để kịp thời triển khai thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được giao, yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, tổ chức lựa chọn đơn vị nhận thầu xây lắp, chậm nhất là cuối tháng 11/2019 để triển khai thực hiện.

 

Sở Tài nguyên Môi trường (Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi) và Sở Giáo dục và Đào tạo (dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất (giai đoạn 2), tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 dự án chuyển tiếp do đơn vị đang quản lý, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 được UBND tỉnh giao.

 

Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), tiểu dự án tỉnh Quảng Ngãi; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc, Tư vấn của nhà tài trợ (ADB)....

 

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh giao Sở làm đầu mối quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tổng vốn nước ngoài năm 2019 là 37,659 tỷ đồng. Theo Hiệp định được ký kết, dự án sẽ kết thúc vào 31/12/2019, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây khẩn trương triển khai các hoạt động/gói thầu đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 19/4/2019, để kịp thời giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn năm 2019 được trung ương giao, nhất là huyện Ba Tơ vì hiện nay việc triển khai các gói thầu xây lắp còn chậm. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, các đơn vị chuẩn bị các thủ tục để xử lý tài sản của dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4561/UBND-KT ngày 14/8/2019, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5555/BKHĐT-KTĐPLT ngày 07/8/2019 và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư làm việc với các BQL Dự án trung ương, tư vấn của nhà tài trợ… để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục có liên quan trong quá triển khai thực hiện, nhất là thủ tục giải ngân ở Bộ Tài chính, các Ngân hàng ủy thác…

 

Chủ động, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố xây dựng danh mục dự án sử dụng vốn nước ngoài, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, các nhà tài trợ nước ngoài (nhất là Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW)).

 

Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn nước ngoài năm 2019. Hướng dẫn các chủ đầu tư chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc đăng ký điều kiện sử dụng vốn, cơ chế tài chính trong nước, thẩm định tài chính các dự án vay lại; tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để trả nợ các khoản vốn vay ODA, vay ưu đãi khi đến hạn.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, trong thời gian 04 ngày làm việc đối với dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước. Ưu tiên thời gian kiểm soát chi đối với các dự án giải ngân theo cơ chế tài chính nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện. Cơ quan, đơn vị nào để mất vốn, giải ngân chậm tiến độ thì người đứng đầu cơ quan và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định.

 

KA​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Vận tải Xây dựng và Thương mại Hoàng Minh, Tổ 12, phường Tích Lương, TP.Thái Nguyên, đã có hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với ông Trần Đăng Huynh, Tổ 25, khu 23, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã có hành vi khai không đúng số lượng thuyền viên trên tàu Thành Đạt 28 theo danh sách đã đăng ký.​

 

  

UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và đầu tư Châu Thịnh đầu tư Dự án Khu Dịch vụ thương mại Châu Thịnh tại xã An Hải, huyện Lý Sơn.

 

UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hoàng Phát đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Thương tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa.​ 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích