English Thứ Ba, 19-11-2019, 11:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112670685
Đang online: 233
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Đăng ngày: 04/09/2019; 717 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư dự án nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng

 

Trong đó lưu ý, các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu…; đôn đốc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án chuyển tiếp, khi có khối lượng cần khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước giải ngân vốn các dự án, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2019, vốn năm 2018 được kéo dài sang năm 2019. Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

 

Chủ động rà soát, đề xuất UBND tỉnh điều chuyển vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2018 sang năm 2019) đã được giao từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có nhu cầu, tiến độ giải ngân tốt để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

 

Chấp hành nghiêm quy định về chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công, trong đó cập nhật đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; kiểm điểm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

 

Sở Tài chính khẩn trương nhập TABMIS các dự án đã được giao kế hoạch, hoàn thành việc cấp kinh phí được UBND tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thành phố tại các Quyết định giao vốn của UBND tỉnh; phối hợp với Chủ đầu tư kịp thời hướng dẫn, xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi phối hợp với chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục thanh toán cho đơn vị thi công, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công của kế hoạch năm 2019 đến ngày 31/8/2019.

 

Đến ngày 10/9, phải tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn

 

Trên cơ sở báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan chậm nhất ngày 10/9/2019 tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 1) nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và xổ số kiến theo các nguyên tắc: điều chỉnh giảm vốn đầu tư công năm 2019 đối với dự án chuyển tiếp giải ngân dưới 50% kế hoạch; dự án khởi công mới giải ngân dưới 30% kế hoạch.

 

Điều chỉnh, bổ sung vốn theo thứ tự ưu tiên: điều chuyển, bổ sung trong nội bộ ngành, lĩnh vực có nhu cầu bổ sung vốn và đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2019; ưu tiên bổ sung cho các dự án hoàn thành năm 2019, dự án đang triển khai có tiến độ giải ngân tốt; ưu tiên bố trí vốn đối ứng ODA, vốn đối ứng với dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích