English Thứ Năm, 23-01-2020, 22:16 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117116863
Đang online: 159
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Đăng ngày: 04/09/2019; 746 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư dự án nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng

 

Trong đó lưu ý, các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu…; đôn đốc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án chuyển tiếp, khi có khối lượng cần khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước giải ngân vốn các dự án, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2019, vốn năm 2018 được kéo dài sang năm 2019. Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

 

Chủ động rà soát, đề xuất UBND tỉnh điều chuyển vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2018 sang năm 2019) đã được giao từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có nhu cầu, tiến độ giải ngân tốt để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

 

Chấp hành nghiêm quy định về chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công, trong đó cập nhật đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; kiểm điểm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

 

Sở Tài chính khẩn trương nhập TABMIS các dự án đã được giao kế hoạch, hoàn thành việc cấp kinh phí được UBND tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thành phố tại các Quyết định giao vốn của UBND tỉnh; phối hợp với Chủ đầu tư kịp thời hướng dẫn, xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi phối hợp với chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục thanh toán cho đơn vị thi công, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công của kế hoạch năm 2019 đến ngày 31/8/2019.

 

Đến ngày 10/9, phải tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn

 

Trên cơ sở báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan chậm nhất ngày 10/9/2019 tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 1) nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và xổ số kiến theo các nguyên tắc: điều chỉnh giảm vốn đầu tư công năm 2019 đối với dự án chuyển tiếp giải ngân dưới 50% kế hoạch; dự án khởi công mới giải ngân dưới 30% kế hoạch.

 

Điều chỉnh, bổ sung vốn theo thứ tự ưu tiên: điều chuyển, bổ sung trong nội bộ ngành, lĩnh vực có nhu cầu bổ sung vốn và đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2019; ưu tiên bổ sung cho các dự án hoàn thành năm 2019, dự án đang triển khai có tiến độ giải ngân tốt; ưu tiên bố trí vốn đối ứng ODA, vốn đối ứng với dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích