English Thứ Tư, 21-08-2019, 05:25 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107297070
Đang online: 126

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường

Đăng ngày: 16/05/2019; 292 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất tồn lưu tại kho thuốc bảo vệ thực vật.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, nghiên cứu nội dung Công văn số 2165/BTNMT-TCMT ngày 10/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để rà soát các dự án, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, trình các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện.

 

                                                                 H.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích