English Thứ Tư, 23-10-2019, 16:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 111092672
Đang online: 230

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên

Đăng ngày: 13/09/2018; 289 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Giám đốc Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Giám đốc Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ tập trung chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kịp thời theo kế hoạch vốn năm 2018 đã được phê duyệt.

Ban Quản lý Dự án tỉnh và các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định của Dự án, đảm bảo hoàn thành khối lượng và giải ngân đúng tiến độ; chấp hành nghiêm túc các quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, khẩn trương hoàn thiện việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động năm 2018 để Ban quản lý Dự án tỉnh trình Ban Điều phối Trung ương, Ngân hàng Thế giới xin ý kiến trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh; báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ,…

 

                                                                            V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, quán triệt nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn s​ố 4365/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/10/2019; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích