English Thứ Tư, 19-06-2019, 09:46 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99259008
Đang online: 259

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên

Đăng ngày: 13/09/2018; 260 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Giám đốc Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Giám đốc Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ tập trung chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kịp thời theo kế hoạch vốn năm 2018 đã được phê duyệt.

Ban Quản lý Dự án tỉnh và các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định của Dự án, đảm bảo hoàn thành khối lượng và giải ngân đúng tiến độ; chấp hành nghiêm túc các quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, khẩn trương hoàn thiện việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động năm 2018 để Ban quản lý Dự án tỉnh trình Ban Điều phối Trung ương, Ngân hàng Thế giới xin ý kiến trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh; báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ,…

 

                                                                            V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích