English Chủ Nhật, 22-10-2017, 13:47 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 64798671
Đang online: 89

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Đăng ngày: 12/08/2017; 240 lần đọc
Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi sắp đi vào hoạt động.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. 
Khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn

 

Về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn Chương trình mục tiêu (đợt 2), vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đối khí hậu và tăng trưởng xanh, vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo; vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2017... ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho tỉnh.

 

Được phép bố trí kế hoạch năm 2017 cho các dự án khởi công mới sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đến ngày 30 tháng 9 năm 2017.

 

Đối với các dự án khởi công mới nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được áp dụng cơ chế quản lý đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ nếu đáp ứng các tiêu chí sau: (i) Thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; (ii) Tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng và kỹ thuật không phức tạp; (iii) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân. Phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền.

 

Không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đã được nêu tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ đối với các dự án đã đấu thầu và giá trị đấu thầu đạt trên 90%, các dự án có khối lượng hoàn thành trên 90%, các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án mua sắm trang thiết bị, các dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành, các dự án đã thực hiện tiết kiệm 10% trong Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.

 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 2431/UBND-TH ngày 27/4/2017, số 3096/UBND-TH ngày 26/5/2017, số 3784/UBND-TH ngày 23/6/2017, số 3953/UBND-TH ngày 30/6/2017, số 4154/UBND-TH ngày 12/7/2017, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017. Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Trong đó, lưu ý ưu tiên thanh toán vốn đầu tư năm 2016 kéo dài sang năm 2017 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Công văn số 4311/BKHĐT-TH ngày 26/5/2017 và các Quyết định của UBND tỉnh.

 

Đối với các công trình sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đáp ứng các tiêu chí nêu trên, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP để tổ chức khởi công; các công trình còn lại, các chủ đầu tư chủ động thực hiện các bước thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê quyệt dự án ngay sau khi có ý kiến thẩm định nguồn của trung ương.

 

Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, nhất là các dự án hoàn thành, dự án kết thúc Hiệp định trong năm 2017. Trong tháng 9/2017, tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung vốn nước ngoài đối với các dự án đến hết tháng 8/2017 giải ngân trên 80% kế hoạch vốn và có nhu cầu bổ sung vốn.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

 

Đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và thực hiện kế hoạch đầu tư công; đồng thời hướng dẫn chi tiết các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố sử dụng Hệ thống thông tin trực tuyến tại địa chỉ: https://dautucong.mpi.gov.vn để cập nhập, lưu trữ thông tin, dữ liệu liên quan đến việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công ngay sau khi hệ thống được chính thức vận hành. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, cập nhập thông tin từng dự án lên Hệ thống đảm báo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

 

Chủ tịch cũng yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

 

Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định hoặc rút vốn, điều chuyển vốn cho dự án, công trình khác.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án sử dụng vốn đầu tư công; báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện và kết quả giải ngân tại các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng và giao ban XDCB hằng quý. Trên cơ sở kết quả giải ngân những tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm, rà soát trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh mức vốn kế hoạch năm 2018 sát với khả năng thực hiện và giải ngân của từng sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố.

 

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) đến ngày 30/9/2017 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018.

 

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình; việc thành lập các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các huyện, thành phố; về giấy phép xây dựng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

 

Các cơ quan thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, chậm giải ngân. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.


B.T​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định sử dụng 1,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ​năm 2017 để hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định sử dụng 3,88 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 để bố trí cho Sở Nội vụ thực hiện khen thưởng đối với 207 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnhgiao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương bin​h và xã hội rà soát, hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở theo điều kiện quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo trực tiếp Bộ Xây dựng và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép Công ty TNHH MTV Xây dựng Thiên Minh PhátCông ty CP ĐTXD dịch vụ Đông Phương được kéo dài thời gian khai thác cát làm VLXD thông thường tại mỏ cát số 1, thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi và mỏ cátthôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa đến hết ngày 31/10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh