English Thứ Hai, 21-08-2017, 11:43 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 62418481
Đang online: 166

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu du lịch dịch vụ, khu dân cư trên địa bàn Tp.Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/08/2017; 313 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ có chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng nhiệm vụ được giao đôn đốc kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện đối với 16 dự án đã có Quyết định chủ trương đầu tư và Quyết định chấp thuận đầu tư  (danh mục dự án kèm theo); đảm bảo các dự án nêu trên triển khai thực hiện đúng tiến độ cam kết. 
Đối với 05 dự án chậm tiến độ: Khu dân cư Sơn Tịnh, Khu đô thị mới Phú Mỹ, Khu dân cư Bắc Lê Lợi (xử lý ngay tình trạng ứ đọng nước khu dân cư xung quanh), Khu du lịch Núi Sứa và Khu du lịch biển Mỹ Khê, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với các nhà đầu tư để yêu cầu nhà đầu tư lập tiến độ thực hiện và cam kết tiến độ thực hiện; báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 30/8/2017. Riêng dự án Dự án Khu Thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 247/TB-UBND ngày 31/7/2017.

 

Đối với các dự án mới được UBND tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu, khảo sát trong tháng 9/2017, UBND tỉnh sẽ ban hành Quy trình đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; trong thời gian chờ ban bành quy định nêu trên, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu quy định của Trung ương và nghiên cứu các bộ thủ tục hành chính đã công bố, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo hướng giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết hoặc triển khai đồng thời một số thủ tục hành chính; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

 

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đa i, đầu tư, xây dựng đối với dự án này.

B.T​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát tr​iển nông thôn và các cơ quan chức năng có liên quan hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Trương Quang Trọng, làm cơ sở quản lý quy hoạch và giới thiệu địa điểm cho các doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu nội dung Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 09/8/2017 của UBND huyện Sơn Hà về việc xin xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện​ Đề án xây dựng và triển khai kê hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

 

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 2960/UBND-NC ngày 04/8/2017 về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với ô tô kinh doanh vận tải khách, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức Đoàn công tác của tỉnh dự Hội thảo thường niên về hợp tác, phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXI năm 2017 tại tỉnh Lào Cai gồm thành phần đoàn công tác, nội dung đăng ký tham luận tại Hội thảo như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 789/STTTT-CNTT ngày 31/7/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu dự thảo Đề án “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định trước ngày 30/8/2017. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nhóm giải pháp trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 để xây dựng Kế hoạch hành động cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu, tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Đề án phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 31/7/2017, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường để lập Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, đảm bảo tính khả thi; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan, địa phương có liên quan, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo nội dung đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4078/BNV-TL ngày 02/8/2017.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh