English Thứ Sáu, 20-07-2018, 13:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75705911
Đang online: 120

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu du lịch dịch vụ, khu dân cư trên địa bàn Tp.Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/08/2017; 500 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ có chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng nhiệm vụ được giao đôn đốc kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện đối với 16 dự án đã có Quyết định chủ trương đầu tư và Quyết định chấp thuận đầu tư  (danh mục dự án kèm theo); đảm bảo các dự án nêu trên triển khai thực hiện đúng tiến độ cam kết. 
Đối với 05 dự án chậm tiến độ: Khu dân cư Sơn Tịnh, Khu đô thị mới Phú Mỹ, Khu dân cư Bắc Lê Lợi (xử lý ngay tình trạng ứ đọng nước khu dân cư xung quanh), Khu du lịch Núi Sứa và Khu du lịch biển Mỹ Khê, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với các nhà đầu tư để yêu cầu nhà đầu tư lập tiến độ thực hiện và cam kết tiến độ thực hiện; báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 30/8/2017. Riêng dự án Dự án Khu Thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 247/TB-UBND ngày 31/7/2017.

 

Đối với các dự án mới được UBND tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu, khảo sát trong tháng 9/2017, UBND tỉnh sẽ ban hành Quy trình đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; trong thời gian chờ ban bành quy định nêu trên, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu quy định của Trung ương và nghiên cứu các bộ thủ tục hành chính đã công bố, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo hướng giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết hoặc triển khai đồng thời một số thủ tục hành chính; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

 

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đa i, đầu tư, xây dựng đối với dự án này.

B.T​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích