English Thứ Năm, 16-08-2018, 10:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078693
Đang online: 189

Đẩy nhanh tiến độ thi công đối với dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất và Khu dân cư đập Cà Ninh

Đăng ngày: 10/08/2018; 178 lần đọc
Đến 30/9 phải hợp long toàn bộ cầu Trà Bồng

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại Thông báo​ kết luận về dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất và dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền– đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1).

Theo đó, qua kiểm tra thực tế việc triển khai 02 dự án trên cho thấy tiến độ thực hiện quá chậm, do vậy Chủ tịch yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban quản lý) chỉ đạo nhà thầu tập trung triển khai thi công để hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch yêu cầu. Cụ thể, đối với dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất, hoàn thành tuyến chính và tuyến nhánh đả​m bảo thông xe với đường cao tốc trước ngày 30/9/2018; hợp long toàn bộ cầu Trà Bồng trước ngày 30/9/2018 và hoàn thành toàn bộ công trình trước 31/12/2018. Đối với dự án Khu dân cư đập Cà Ninh, hoàn thành san nền, hạ tầng kỹ thuật 3 lô 7, 8 và 9 trước ngày 30/9/2018 để cấp đất tái định cư cho người dân.

 

Về đường Trì Bình – cảng Dung Quất: Đối với phần diện tích (3,5ha) ngập úng không sản xuất được do thi công gây lấp kênh mương giữa Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Tuyến đường Trì Bình – cảng Dung Quất, giao Ban Quản lý khẩn trương có văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh để UBND tỉnh có ý kiến đề nghị Bộ Giao thông vận tải có ý kiến chỉ đạo hỗ trợ ngập úng và khắc phục ngay hệ thống kênh mương tưới, tiêu thuộc khu vực xã Bình Chánh đã bị lấp, gây ngập úng, nhân dân không sản xuất được.

 

Đồng thời, giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Ban Quản lý kiểm tra, xác định, đánh giá mức độ ảnh hưởng do thi công các dự án gây ra. Trong trường hợp không thể khắc phục để cho các hộ dân tiếp tục sản xuất trong thời gian tới thì đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thu hồi để tạo quỹ đất sạch.

 

Về vướng mắc 37 hộ đoạn giữa tuyến, giao Ban Quản lý khẩn trương rà soát, có văn bản gửi UBND huyện Bình Sơn tổng hợp, có ý kiến đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung kế hoạch sử dụng đất của dự án trước ngày 07/8/2018.

 

Về nội dung vướng mắc liên quan đến 35 hộ dân sử dụng đất sau tháng 5/2000 đến trước ngày 01/7/2004: Giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Ban Quản lý rà soát, xác định cụ thể đối tượng được tính bồi thường, hỗ trợ; đối tượng được hỗ trợ theo quy định để giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo mặt bằng triển khai thi công trước ngày 30/9/2018. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo (thông qua Tổ tư vấn tỉnh).

 

Riêng đối với 02 trường hợp UBND xã Bình Chánh xác nhận thời điểm sử dụng đất sau ngày 01/7/2004 không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định: Giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Chánh phối hợp với các cơ quan có liên quan làm việc với hộ dân, giải thích, vận động hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất.

ub2-10082018.jpg
Dự án Khu dân cư đập Cà Ninh

Về mặt bằng dự án Khu dân cư đập Cà Ninh: Đối với 19 hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng ngập nước và vùng đất nông nghiệp kẹp giữa Khu vực thi công 60 ha với 19 hộ dân, Chủ tịch thống nhất chủ trương thu hồi đối với phần diện tích nông nghiệp và di dời 19 hộ dân ra khỏi vùng ngập nước do trong quá trình thi công bị lấp dòng chảy không thể khắc phục. Giao Ban Quản lý chủ trì, phối hợp UBND huyện Bình Sơn khẩn trương lập thủ tục về đất theo quy định để thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời dân trước mùa mưa lũ năm 2018, nhằm ổn định cuộc sống của nhân dân.

 

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 các dự án: Giao Ban Quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chỉnh khẩn trương rà soát, cân đối các nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, thống nhất điều chuyển 90 tỷ đồng từ dự án Khu dân cư đập Cà Ninh sang dự án Đường Trì Bình - Cảng Dung Quất; đồng thời, ứng trước kế hoạch vốn năm 2019 khoảng 100 tỷ đồng bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất trong năm 2018.

 

Ngoài ra, trên cơ sở nguồn vốn Tập đoàn Hòa Phát hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (đợt 1) cho ngân sách tỉnh hơn 180 tỷ đồng, thống nhất bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) khoảng 100 tỷ đồng để đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng dự án trong năm 2018.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích