English Thứ Tư, 17-10-2018, 12:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80738224
Đang online: 149

Đẩy nhanh tiến độ thi công đối với dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất và Khu dân cư đập Cà Ninh

Đăng ngày: 10/08/2018; 237 lần đọc
Đến 30/9 phải hợp long toàn bộ cầu Trà Bồng

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại Thông báo​ kết luận về dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất và dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền– đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1).

Theo đó, qua kiểm tra thực tế việc triển khai 02 dự án trên cho thấy tiến độ thực hiện quá chậm, do vậy Chủ tịch yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban quản lý) chỉ đạo nhà thầu tập trung triển khai thi công để hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch yêu cầu. Cụ thể, đối với dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất, hoàn thành tuyến chính và tuyến nhánh đả​m bảo thông xe với đường cao tốc trước ngày 30/9/2018; hợp long toàn bộ cầu Trà Bồng trước ngày 30/9/2018 và hoàn thành toàn bộ công trình trước 31/12/2018. Đối với dự án Khu dân cư đập Cà Ninh, hoàn thành san nền, hạ tầng kỹ thuật 3 lô 7, 8 và 9 trước ngày 30/9/2018 để cấp đất tái định cư cho người dân.

 

Về đường Trì Bình – cảng Dung Quất: Đối với phần diện tích (3,5ha) ngập úng không sản xuất được do thi công gây lấp kênh mương giữa Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Tuyến đường Trì Bình – cảng Dung Quất, giao Ban Quản lý khẩn trương có văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh để UBND tỉnh có ý kiến đề nghị Bộ Giao thông vận tải có ý kiến chỉ đạo hỗ trợ ngập úng và khắc phục ngay hệ thống kênh mương tưới, tiêu thuộc khu vực xã Bình Chánh đã bị lấp, gây ngập úng, nhân dân không sản xuất được.

 

Đồng thời, giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Ban Quản lý kiểm tra, xác định, đánh giá mức độ ảnh hưởng do thi công các dự án gây ra. Trong trường hợp không thể khắc phục để cho các hộ dân tiếp tục sản xuất trong thời gian tới thì đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thu hồi để tạo quỹ đất sạch.

 

Về vướng mắc 37 hộ đoạn giữa tuyến, giao Ban Quản lý khẩn trương rà soát, có văn bản gửi UBND huyện Bình Sơn tổng hợp, có ý kiến đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung kế hoạch sử dụng đất của dự án trước ngày 07/8/2018.

 

Về nội dung vướng mắc liên quan đến 35 hộ dân sử dụng đất sau tháng 5/2000 đến trước ngày 01/7/2004: Giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Ban Quản lý rà soát, xác định cụ thể đối tượng được tính bồi thường, hỗ trợ; đối tượng được hỗ trợ theo quy định để giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo mặt bằng triển khai thi công trước ngày 30/9/2018. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo (thông qua Tổ tư vấn tỉnh).

 

Riêng đối với 02 trường hợp UBND xã Bình Chánh xác nhận thời điểm sử dụng đất sau ngày 01/7/2004 không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định: Giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Chánh phối hợp với các cơ quan có liên quan làm việc với hộ dân, giải thích, vận động hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất.

ub2-10082018.jpg
Dự án Khu dân cư đập Cà Ninh

Về mặt bằng dự án Khu dân cư đập Cà Ninh: Đối với 19 hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng ngập nước và vùng đất nông nghiệp kẹp giữa Khu vực thi công 60 ha với 19 hộ dân, Chủ tịch thống nhất chủ trương thu hồi đối với phần diện tích nông nghiệp và di dời 19 hộ dân ra khỏi vùng ngập nước do trong quá trình thi công bị lấp dòng chảy không thể khắc phục. Giao Ban Quản lý chủ trì, phối hợp UBND huyện Bình Sơn khẩn trương lập thủ tục về đất theo quy định để thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời dân trước mùa mưa lũ năm 2018, nhằm ổn định cuộc sống của nhân dân.

 

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 các dự án: Giao Ban Quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chỉnh khẩn trương rà soát, cân đối các nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, thống nhất điều chuyển 90 tỷ đồng từ dự án Khu dân cư đập Cà Ninh sang dự án Đường Trì Bình - Cảng Dung Quất; đồng thời, ứng trước kế hoạch vốn năm 2019 khoảng 100 tỷ đồng bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất trong năm 2018.

 

Ngoài ra, trên cơ sở nguồn vốn Tập đoàn Hòa Phát hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (đợt 1) cho ngân sách tỉnh hơn 180 tỷ đồng, thống nhất bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) khoảng 100 tỷ đồng để đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng dự án trong năm 2018.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích