English Thứ Sáu, 22-03-2019, 15:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89492332
Đang online: 205

Đẩy nhanh tiến độ thi công đối với dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất và Khu dân cư đập Cà Ninh

Đăng ngày: 10/08/2018; 307 lần đọc
Đến 30/9 phải hợp long toàn bộ cầu Trà Bồng

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại Thông báo​ kết luận về dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất và dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền– đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1).

Theo đó, qua kiểm tra thực tế việc triển khai 02 dự án trên cho thấy tiến độ thực hiện quá chậm, do vậy Chủ tịch yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban quản lý) chỉ đạo nhà thầu tập trung triển khai thi công để hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch yêu cầu. Cụ thể, đối với dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất, hoàn thành tuyến chính và tuyến nhánh đả​m bảo thông xe với đường cao tốc trước ngày 30/9/2018; hợp long toàn bộ cầu Trà Bồng trước ngày 30/9/2018 và hoàn thành toàn bộ công trình trước 31/12/2018. Đối với dự án Khu dân cư đập Cà Ninh, hoàn thành san nền, hạ tầng kỹ thuật 3 lô 7, 8 và 9 trước ngày 30/9/2018 để cấp đất tái định cư cho người dân.

 

Về đường Trì Bình – cảng Dung Quất: Đối với phần diện tích (3,5ha) ngập úng không sản xuất được do thi công gây lấp kênh mương giữa Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Tuyến đường Trì Bình – cảng Dung Quất, giao Ban Quản lý khẩn trương có văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh để UBND tỉnh có ý kiến đề nghị Bộ Giao thông vận tải có ý kiến chỉ đạo hỗ trợ ngập úng và khắc phục ngay hệ thống kênh mương tưới, tiêu thuộc khu vực xã Bình Chánh đã bị lấp, gây ngập úng, nhân dân không sản xuất được.

 

Đồng thời, giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Ban Quản lý kiểm tra, xác định, đánh giá mức độ ảnh hưởng do thi công các dự án gây ra. Trong trường hợp không thể khắc phục để cho các hộ dân tiếp tục sản xuất trong thời gian tới thì đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thu hồi để tạo quỹ đất sạch.

 

Về vướng mắc 37 hộ đoạn giữa tuyến, giao Ban Quản lý khẩn trương rà soát, có văn bản gửi UBND huyện Bình Sơn tổng hợp, có ý kiến đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung kế hoạch sử dụng đất của dự án trước ngày 07/8/2018.

 

Về nội dung vướng mắc liên quan đến 35 hộ dân sử dụng đất sau tháng 5/2000 đến trước ngày 01/7/2004: Giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Ban Quản lý rà soát, xác định cụ thể đối tượng được tính bồi thường, hỗ trợ; đối tượng được hỗ trợ theo quy định để giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo mặt bằng triển khai thi công trước ngày 30/9/2018. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo (thông qua Tổ tư vấn tỉnh).

 

Riêng đối với 02 trường hợp UBND xã Bình Chánh xác nhận thời điểm sử dụng đất sau ngày 01/7/2004 không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định: Giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Chánh phối hợp với các cơ quan có liên quan làm việc với hộ dân, giải thích, vận động hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất.

ub2-10082018.jpg
Dự án Khu dân cư đập Cà Ninh

Về mặt bằng dự án Khu dân cư đập Cà Ninh: Đối với 19 hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng ngập nước và vùng đất nông nghiệp kẹp giữa Khu vực thi công 60 ha với 19 hộ dân, Chủ tịch thống nhất chủ trương thu hồi đối với phần diện tích nông nghiệp và di dời 19 hộ dân ra khỏi vùng ngập nước do trong quá trình thi công bị lấp dòng chảy không thể khắc phục. Giao Ban Quản lý chủ trì, phối hợp UBND huyện Bình Sơn khẩn trương lập thủ tục về đất theo quy định để thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời dân trước mùa mưa lũ năm 2018, nhằm ổn định cuộc sống của nhân dân.

 

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 các dự án: Giao Ban Quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chỉnh khẩn trương rà soát, cân đối các nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, thống nhất điều chuyển 90 tỷ đồng từ dự án Khu dân cư đập Cà Ninh sang dự án Đường Trì Bình - Cảng Dung Quất; đồng thời, ứng trước kế hoạch vốn năm 2019 khoảng 100 tỷ đồng bổ sung kế hoạch vốn năm 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án Đường Trì Bình - cảng Dung Quất trong năm 2018.

 

Ngoài ra, trên cơ sở nguồn vốn Tập đoàn Hòa Phát hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (đợt 1) cho ngân sách tỉnh hơn 180 tỷ đồng, thống nhất bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) khoảng 100 tỷ đồng để đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng dự án trong năm 2018.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích