English Thứ Tư, 23-10-2019, 16:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 111092581
Đang online: 230

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 63 của Chính phủ

Đăng ngày: 13/09/2018; 325 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1555/UBND-CNXD ngày 26/3/2018 và yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2262/BXD-QLN ngày 07/9/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp, trực tiếp​ báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh các nội dung theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, quán triệt nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn s​ố 4365/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/10/2019; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích