English Thứ Tư, 13-11-2019, 08:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112312057
Đang online: 250

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2019 và lập kế hoạch năm 2020 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

Đăng ngày: 08/07/2019; 599 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 và lập kế hoạch năm 2020 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do huyện làm chủ đầu tư. Chỉ đạo UBND các xã khẩn trương hoàn thiện thủ tục thực hiện dự án. Qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019, nhất là các dự án quy mô nhỏ thuộc Tiểu dự án 2 - Chương trình 30a và Tiểu dự án 1- Chương trình 135.  Chỉ đạo các phòng, ban liên quan thuộc UBND huyện, thành phố hướng dẫn và hỗ trợ UBND xã hoàn thành thủ tục để triển khai thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, rà soát, báo cáo kịp thời các vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, dự kiến nhu cầu vốn thuộc kế hoạch năm 2019; đề xuất điều chỉnh, bổ sung vốn (giảm kế hoạch đối với các dự án không có nhu cầu sử dụng hết vốn đã bố trí (đủ vốn hoàn thành dự án) và điều chuyển sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh còn nhu cầu vốn), nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tránh tình trạng chuyển nguồn sang năm sau.

Ban Dân tộc tỉnh và các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài chính thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, dự án đã đề ra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, căn cứ vào kết quả giải ngân của các dự án đến hết ngày 31/10/2019; tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 trước ngày 15/11/2019 để đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2019, tránh tình trạng chuyển nguồn sang năm sau.

Các chủ chương trình, chủ dự án chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc chậm triển khai dự án, giải ngân không hết vốn, làm mất vốn (trung ương thu hồi vốn) thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2019.

Lập kế hoạch đầu tư công năm 2020

Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 28/12/2017, yêu cầu UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch vốn năm 2020 theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau: ưu tiên hoàn trả vốn Trung ương ứng trước; bố trí đủ vốn cho các công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020; còn lại bố trí cho công trình khởi công mới năm 2020.

Đồng thời, thực hiện công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2020 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

                                                                        T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình; trực tiếp báo cáo Bộ theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Nhà đầu tư tại Văn bản số 06/2019/CV-KB ngày 04/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc Tế King Bay về báo cáo vướng mắc khi triển khai Dự án và kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đối với nội dung lập thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan; đồng thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích