English Thứ Hai, 20-05-2019, 23:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95555186
Đang online: 105

Đẩy nhanh tiến độ Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

Đăng ngày: 14/05/2019; 239 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc cổ phần hóa doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, trên cơ sở phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi lập tại Tờ trình số 65/TTr-QISC ngày 21/3/2019 và phương án sử dụng đất của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại Phương án số 154/PA-TTĐK ngày 30/11/2018, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 25/5/2019 để làm cơ sở xác định giá trị cổ phần hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần.

 

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi và Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Ngãi chịu trách nhiệm lập và gửi hồ sơ xác định giá trị của đơn vị trước ngày 01/6/2019 để Ban Chỉ đạo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp phát sinh vướng mắc về tiến độ cổ phần hóa theo Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi và Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Ngãi khẩn trương báo cáo, giải trình cụ thể, báo cáo Sở Giao thông vận tải có ý kiến để Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch yêu cầu Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (Sở Tài chính) chịu trách nhiệm rà soát, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các công việc để thực hiện cổ phần hóa theo đúng kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra tại Kế hoạch số 4667/KH-UBND ngày 02/8/2017 và Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/6/2018. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích