English Thứ Tư, 19-06-2019, 14:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99287268
Đang online: 334

Đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/06/2019; 310 lần đọc

Để đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​, từ nay đến ngày 15/7/2019, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế, các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện, đảm bảo cho việc kiểm định như đã xác định tại quyết định phê duyệt dự án. Thực hiện nghiêm các nội dung mốc thời gian mà Ban Quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới đã hướng dẫn, cảnh báo.

Những nội dung công việc thuộc nội bộ ngành Y tế, Sở Y tế, Ban Quản lý phải chủ động xử lý dứt điểm. Những nội dung công việc phải phối hợp với các sở, ngành thì Sở Y tế, Ban Quản lý phải chủ động ở mức tối đa để đảm bảo sự phối hợp có kết quả cụ thể. Tất cả các mục tiêu, yêu cầu của Dự án được phê duyệt phải được tuân thủ.

 

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung cục bộ quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND tỉnh tiếp tục khẳng định nếu để chậm trễ, vi phạm cam kết, dẫn đến bị Ngân hàng Thế giới rút vốn (không thanh toán, mà rút tạm ứng) thì Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

                                                                        T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích