English Chủ Nhật, 18-08-2019, 14:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107022786
Đang online: 134

Đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/06/2019; 374 lần đọc

Để đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​, từ nay đến ngày 15/7/2019, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế, các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện, đảm bảo cho việc kiểm định như đã xác định tại quyết định phê duyệt dự án. Thực hiện nghiêm các nội dung mốc thời gian mà Ban Quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới đã hướng dẫn, cảnh báo.

Những nội dung công việc thuộc nội bộ ngành Y tế, Sở Y tế, Ban Quản lý phải chủ động xử lý dứt điểm. Những nội dung công việc phải phối hợp với các sở, ngành thì Sở Y tế, Ban Quản lý phải chủ động ở mức tối đa để đảm bảo sự phối hợp có kết quả cụ thể. Tất cả các mục tiêu, yêu cầu của Dự án được phê duyệt phải được tuân thủ.

 

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung cục bộ quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND tỉnh tiếp tục khẳng định nếu để chậm trễ, vi phạm cam kết, dẫn đến bị Ngân hàng Thế giới rút vốn (không thanh toán, mà rút tạm ứng) thì Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

                                                                        T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và tổng hợp báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2018, 2019 theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Thông báo số 1673/TB-X05 ngày 31/7/2019 về công tác phòng cháy và chữa cháy.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7137/BGTVT-ATGT ngày 01/8/2019 về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử vận động viên Trương Thanh tham gia thi đấu Giải Vô địch thế giới Pencak Silat tại Thái Lan, từ ngày 29/9/2019 đến 05/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích