English Thứ Bảy, 21-07-2018, 14:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75764923
Đang online: 92

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong công tác bảo vệ môi trường

Đăng ngày: 05/02/2018; 529 lần đọc

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 19/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, trong năm 2017, trước tình hình công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường của tỉnh ta đã có bước đột phá mới với định hướng thay đổi tư duy và cách tiếp cận trong công tác tuyên truyền, thay đổi các nhóm đối tượng cần tác động để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 

Hoạt động tuyên truyền bằng trực quan sinh động, thông qua các tư liệu, tranh ảnh, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2017, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…đã mang lại hiệu quả thiết thực. Có thể nói, điểm nhấn trong năm được tổ chức thành công là Hội thi Vẽ tranh và làm mô hình, sản phẩm từ vật liệu tái chế và Ngày hội môi trường ​tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, người dân trong tỉnh đánh giá cao… từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

 

Tuy nhiên, hiện nay bên cạnh những kết quả đạt được do công tác tuyên truyền mang lại, tình trạng ô nhiễm môi trường đã và đang tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường như do các khu công nghiệp, khu chế xuất xả thải ra môi trường (Trạm xử lý chất thải tập trung tại Khu Công nghiệp Quảng Phú, Cụm công nghiệp – làng nghề Tịnh Ấn Tây,…), việc quá tải lượng rác thải được thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải tại các nhà máy xử lý rác (Nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ; Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa; Điểm tập kết rác của xã Bình Hải, huyện Bình Sơn; Việc nhận rác từ nơi khác xảy ra tại bãi biển xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi…), còn có nguyên nhân khác là do ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư chưa cao, nhận thức về nguy cơ ô nhiễm môi trường và những tác động tiêu cực của tình trạng ô nhiễm môi trường đến đời sống kinh tế - xã hội và sức khỏe người dân ở nhiều địa phương chưa thật đầy đủ,…

 

Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo trong việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, giáo dục, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân và từng cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường đến tận địa phương, cơ sở; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu các hoạt động truyền thông về môi trường; đồng thời cần nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức truyên truyền về bảo vệ môi trường theo hướng thiết thực, phong phú, hấp dẫn, phù hợp và lồng ghép vào nội dung giáo dục cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                 Đào Linh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích