English Thứ Tư, 16-01-2019, 23:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85423709
Đang online: 174

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong công tác bảo vệ môi trường

Đăng ngày: 05/02/2018; 613 lần đọc

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 19/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, trong năm 2017, trước tình hình công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường của tỉnh ta đã có bước đột phá mới với định hướng thay đổi tư duy và cách tiếp cận trong công tác tuyên truyền, thay đổi các nhóm đối tượng cần tác động để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 

Hoạt động tuyên truyền bằng trực quan sinh động, thông qua các tư liệu, tranh ảnh, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 2017, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…đã mang lại hiệu quả thiết thực. Có thể nói, điểm nhấn trong năm được tổ chức thành công là Hội thi Vẽ tranh và làm mô hình, sản phẩm từ vật liệu tái chế và Ngày hội môi trường ​tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, người dân trong tỉnh đánh giá cao… từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

 

Tuy nhiên, hiện nay bên cạnh những kết quả đạt được do công tác tuyên truyền mang lại, tình trạng ô nhiễm môi trường đã và đang tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường như do các khu công nghiệp, khu chế xuất xả thải ra môi trường (Trạm xử lý chất thải tập trung tại Khu Công nghiệp Quảng Phú, Cụm công nghiệp – làng nghề Tịnh Ấn Tây,…), việc quá tải lượng rác thải được thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải tại các nhà máy xử lý rác (Nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ; Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa; Điểm tập kết rác của xã Bình Hải, huyện Bình Sơn; Việc nhận rác từ nơi khác xảy ra tại bãi biển xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi…), còn có nguyên nhân khác là do ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư chưa cao, nhận thức về nguy cơ ô nhiễm môi trường và những tác động tiêu cực của tình trạng ô nhiễm môi trường đến đời sống kinh tế - xã hội và sức khỏe người dân ở nhiều địa phương chưa thật đầy đủ,…

 

Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo trong việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, giáo dục, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân và từng cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường đến tận địa phương, cơ sở; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu các hoạt động truyền thông về môi trường; đồng thời cần nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức truyên truyền về bảo vệ môi trường theo hướng thiết thực, phong phú, hấp dẫn, phù hợp và lồng ghép vào nội dung giáo dục cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                 Đào Linh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 07/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ủy ban Quốc gia.

 

Tiếp theo Công văn số 6833/UBND-KGVX ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 4425/BTTTT-CTCB ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đúng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích