English Chủ Nhật, 26-01-2020, 19:28 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117340245
Đang online: 154

Đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

Đăng ngày: 15/11/2019; 354 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về Chính phủ điện tử.

Chủ động nghiên cứu các văn bản liên quan đến triển khai Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ KBNN đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử KBNN tại đia chỉ http://vst.mof.gov.vn; rà soát các điều kiện tham gia Dịch vụ công trực tuyến KBNN tại cơ quan, đơn vị, địa phương, như: Thiết bị máy tính kết nối internet, tốc độ đường truyền, máy scan, … đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sử dụng Dịch vụ công trực tuyến KBNN; tổ chức phối hợp chặt chẽ, kịp thời với KBNN Quảng Ngãi và KBNN các huyện để triển khai thực hiện các nội dung về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN theo lộ trình đề ra. 

Thủ trưởng, kế toán trưởng đơn vị và những người được ủy quyền, làm thủ tục đề nghị cấp chứng thư số, ký chữ ký số trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chủ trì trong việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các qui chế, qui trình nghiệp vụ trong thực hiện Dịch vụ công trực tuyến.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền về mặt thuận lợi, tiện ích khi thực hiện thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến để các đơn vị sử dụng ngân sách biết và tích cực thực hiện.

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ các đơn vị tham gia Dịch vụ công trực tuyến KBNN trong quá trình đăng ký, sử dụng; tăng cường hoạt động của Tổ triển khai Dịch vụ công trực tuyến đến các đơn vị để hỗ trợ, hướng dẫn, cài đặt chương trình và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, tính bảo mật và hệ thống cảnh báo rủi ro để việc thanh toán qua Dịch vụ công trực tuyến KBNN trên địa bàn tỉnh được kịp thời, an toàn và hiệu quả.

                                                         H.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích