English Thứ Hai, 14-10-2019, 12:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110618040
Đang online: 225
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đẩy mạnh quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Đăng ngày: 01/10/2019; 80 lần đọc

Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ và căn cứ vào nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 25/10/2019 để triển khai thực hiện.

Đồng thời, chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, trường hợp v​ượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Bên cạnh đó, khẩn trương nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại tại các Công văn số: 8468/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước Quý II/2019; số 8633/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ đất đai, liên quan đến việc cổ phần hóa, thoái vốn và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4065/UBND-KT ngày 19/7/2019 để triển khai thực hiện.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích