English Thứ Năm, 22-08-2019, 10:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107437415
Đang online: 277

Đẩy mạnh công tác thông tin về giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Đăng ngày: 07/04/2018; 565 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tăng cường công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và định hướng về giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghi​ệp trên địa bàn tỉnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực lao động có kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Tổ chức các hoạt động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp năm 2018;  xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để tổ chức Chương trình “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018”, đạt hiệu quả. Sử dụng kinh phí trong dự toán năm 2018 đã được UBND tỉnh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị; chỉ đạo các trường  THPT trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018”.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, Hội đoàn thể của huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, làm thay đổi nhận thức của nhân dân và xã hội, nhất là phụ huynh học sinh về công tác học nghề. Tuyên truyền đến học sinh các trường THCS tham gia hoạt động Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các hoạt động “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018” đạt hiệu quả. Triển khai công tác tuyển sinh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; ưu tiên địa bàn tuyển sinh vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách, nhóm yếu thế trong xã hội.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nhà trường, về ngành nghề đào tạo; sáng tạo trong hình thức giới thiệu, quảng bá về nhà trường và những cam kết giải quyết việc làm cho người học sau khi ra trường.

Kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu nhu cầu lao động của các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở chuẩn đầu ra, có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động vào quá trình đào tạo.

Hỗ trợ học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm và thu nhập ổn định; giới thiệu những tấm gương điển hình về học nghề, lập nghiệp để người học lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

                                                                      V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích