English Thứ Hai, 14-10-2019, 23:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110644686
Đang online: 208

Đẩy mạnh công tác thông tin về giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Đăng ngày: 07/04/2018; 579 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tăng cường công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và định hướng về giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghi​ệp trên địa bàn tỉnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực lao động có kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Tổ chức các hoạt động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp năm 2018;  xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để tổ chức Chương trình “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018”, đạt hiệu quả. Sử dụng kinh phí trong dự toán năm 2018 đã được UBND tỉnh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị; chỉ đạo các trường  THPT trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018”.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, Hội đoàn thể của huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, làm thay đổi nhận thức của nhân dân và xã hội, nhất là phụ huynh học sinh về công tác học nghề. Tuyên truyền đến học sinh các trường THCS tham gia hoạt động Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các hoạt động “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018” đạt hiệu quả. Triển khai công tác tuyển sinh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; ưu tiên địa bàn tuyển sinh vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách, nhóm yếu thế trong xã hội.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nhà trường, về ngành nghề đào tạo; sáng tạo trong hình thức giới thiệu, quảng bá về nhà trường và những cam kết giải quyết việc làm cho người học sau khi ra trường.

Kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu nhu cầu lao động của các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở chuẩn đầu ra, có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động vào quá trình đào tạo.

Hỗ trợ học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm và thu nhập ổn định; giới thiệu những tấm gương điển hình về học nghề, lập nghiệp để người học lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

                                                                      V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích