English Thứ Sáu, 15-11-2019, 04:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112411173
Đang online: 121
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã

Đăng ngày: 16/08/2019; 282 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.

Theo đó, yêu cầu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em ở cấp huyện, cấp xã theo quy định. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, xây dựng dự thảo quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã theo quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã,…

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích