English Thứ Sáu, 25-05-2018, 17:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đầu tư khuôn viên cây xanh dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi

Đăng ngày: 16/05/2018; 202 lần đọc
Nhà đầu tư đang xây dựng Khu dân cư Bắc Lê Lợi

Chủ tịch UBND tỉnh vưa có văn bản​ thống nhất việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi tại lô CT1-49 với diện tích khoảng 4.139 m2 từ đất ở sang đất công viên, cây xanh và giới thiệu địa điểm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Happy House đầu tư xây dựng dự án khuôn viên cây xanh phục vụ sinh hoạt vui chơi cho người dân.

Công ty có trách nhiệm thiết kế, bố trí khuôn viên cây xanh đảm bảo khớp nối, đồng bộ với khu cây xanh phía Đông đường Võ Quán (thuộc dự án Khu dân c​ư Bắc Lê Lợi); đồng thời, phải tuân thủ một số chỉ tiêu kỹ thuật: Mật độ xây dựng tối đa 10%; tầng cao tối đa 01 tầng.

 

Đồng thời, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi kiểm tra, xác định lưu vực cần thoát nước để bố trí cống và hướng thoát nước hợp lý, đảm bảo việc thoát nước chống ngập úng cho khu vực và vùng lân cận; thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; cập nhật các nội dung điều chỉnh vào quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi, tổ chức công bố, công khai theo quy định để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, giám sát và thực hiện.

 

Giao UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, làm việc cụ thể với Công ty thống nhất phương án, giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo việc thoát nước không gây ngập úng cho khu vực đối với tuyến cống thoát nước ở ranh giới phía Đông của dự án.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Công ty lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

 

Nếu quá 6 tháng, Công ty chưa hoàn thành thủ tục để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án thì Công văn này hết hiệu lực thi hành.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh