English Thứ Tư, 15-08-2018, 12:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77039939
Đang online: 115
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đầu tư khuôn viên cây xanh dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi

Đăng ngày: 16/05/2018; 256 lần đọc
Nhà đầu tư đang xây dựng Khu dân cư Bắc Lê Lợi

Chủ tịch UBND tỉnh vưa có văn bản​ thống nhất việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi tại lô CT1-49 với diện tích khoảng 4.139 m2 từ đất ở sang đất công viên, cây xanh và giới thiệu địa điểm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Happy House đầu tư xây dựng dự án khuôn viên cây xanh phục vụ sinh hoạt vui chơi cho người dân.

Công ty có trách nhiệm thiết kế, bố trí khuôn viên cây xanh đảm bảo khớp nối, đồng bộ với khu cây xanh phía Đông đường Võ Quán (thuộc dự án Khu dân c​ư Bắc Lê Lợi); đồng thời, phải tuân thủ một số chỉ tiêu kỹ thuật: Mật độ xây dựng tối đa 10%; tầng cao tối đa 01 tầng.

 

Đồng thời, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi kiểm tra, xác định lưu vực cần thoát nước để bố trí cống và hướng thoát nước hợp lý, đảm bảo việc thoát nước chống ngập úng cho khu vực và vùng lân cận; thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; cập nhật các nội dung điều chỉnh vào quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi, tổ chức công bố, công khai theo quy định để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, giám sát và thực hiện.

 

Giao UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, làm việc cụ thể với Công ty thống nhất phương án, giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo việc thoát nước không gây ngập úng cho khu vực đối với tuyến cống thoát nước ở ranh giới phía Đông của dự án.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Công ty lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

 

Nếu quá 6 tháng, Công ty chưa hoàn thành thủ tục để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án thì Công văn này hết hiệu lực thi hành.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích