English Thứ Năm, 24-01-2019, 14:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85796904
Đang online: 215
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đầu tư khuôn viên cây xanh dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi

Đăng ngày: 16/05/2018; 330 lần đọc
Nhà đầu tư đang xây dựng Khu dân cư Bắc Lê Lợi

Chủ tịch UBND tỉnh vưa có văn bản​ thống nhất việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi tại lô CT1-49 với diện tích khoảng 4.139 m2 từ đất ở sang đất công viên, cây xanh và giới thiệu địa điểm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Happy House đầu tư xây dựng dự án khuôn viên cây xanh phục vụ sinh hoạt vui chơi cho người dân.

Công ty có trách nhiệm thiết kế, bố trí khuôn viên cây xanh đảm bảo khớp nối, đồng bộ với khu cây xanh phía Đông đường Võ Quán (thuộc dự án Khu dân c​ư Bắc Lê Lợi); đồng thời, phải tuân thủ một số chỉ tiêu kỹ thuật: Mật độ xây dựng tối đa 10%; tầng cao tối đa 01 tầng.

 

Đồng thời, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi kiểm tra, xác định lưu vực cần thoát nước để bố trí cống và hướng thoát nước hợp lý, đảm bảo việc thoát nước chống ngập úng cho khu vực và vùng lân cận; thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; cập nhật các nội dung điều chỉnh vào quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi, tổ chức công bố, công khai theo quy định để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, giám sát và thực hiện.

 

Giao UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, làm việc cụ thể với Công ty thống nhất phương án, giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo việc thoát nước không gây ngập úng cho khu vực đối với tuyến cống thoát nước ở ranh giới phía Đông của dự án.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Công ty lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

 

Nếu quá 6 tháng, Công ty chưa hoàn thành thủ tục để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án thì Công văn này hết hiệu lực thi hành.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích