English Thứ Năm, 24-01-2019, 18:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85807200
Đang online: 131

Đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân xã Phổ Thạnh

Đăng ngày: 05/11/2018; 243 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất việc đầu tư dự án hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh theo phương án xã hội hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh triển khai thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh đảm bảo tiến độ cam kết (hoàn thành, đưa vào hoạt động vào Quý IV/2019), đúng quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2141/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh.

 

Nếu nhà đầu tư không đảm bảo năng lực hoặc chậm trễ trong việc triển khai, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, thu hồi dự án và giao nhà đầu tư khác đủ năng lực để thực hiện.

 

                B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia theo đề nghị của Cục Đường sắt Việt Nam tại Công văn số 115/CĐSVN-VTATGT ngày 18/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 444/BTC-QLCS ngày 09/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính nghiên cứu thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 138/BGDĐT-KHTC ngày 10/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Sơn Hà và các đơn vị liên quan cho chủ trương thăm dò, cấp phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoa Long.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích