English Thứ Bảy, 24-08-2019, 04:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107609476
Đang online: 134

Đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân xã Phổ Thạnh

Đăng ngày: 05/11/2018; 283 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất việc đầu tư dự án hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh theo phương án xã hội hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh triển khai thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh đảm bảo tiến độ cam kết (hoàn thành, đưa vào hoạt động vào Quý IV/2019), đúng quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2141/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh.

 

Nếu nhà đầu tư không đảm bảo năng lực hoặc chậm trễ trong việc triển khai, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, thu hồi dự án và giao nhà đầu tư khác đủ năng lực để thực hiện.

 

                B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích