English Thứ Năm, 18-07-2019, 08:14 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102962832
Đang online: 217
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đầu tư Dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Việt Linh số 2, huyện Mộ Đức

Đăng ngày: 11/07/2019; 156 lần đọc

UBND tỉnh vừa ký quyết định​ chấp thuận doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thi công cơ giới Việt Linh đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu Việt Linh số 2, tại xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 2.833 m2 , tổng vốn đầu tư trên 7,7 tỷ đồng.

Đây là cửa hàng xăng dầu cấp II; hệ thống công nghệ, điện và trang thiết bị hiện đại với kết cấu hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và đồng bộ, gồm 04 cột bơm điện tử, 04 bể chứa xăng dầu với tổng dung tích tối đa 120 m3.

 

                                                                  V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích