English Thứ Tư, 27-03-2019, 03:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89899912
Đang online: 103
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Đầu tư các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B

Đăng ngày: 11/01/2019; 1170 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đầu tư xây dựng khu tái định cư Mỹ Hưng, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành và khu tái định cư Hiệp Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00.

Nguồn kinh phí thực hiện dự án từ nguồn kinh phí bồi thường, GPMB của dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - K​m8+00, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư và khả năng cân đối vốn của dự án.

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm làm việc cụ thể với UBND huyện: Mộ Đức, Nghĩa Hành để xác định quy mô 02 khu tái định cư phù hợp với nhu cầu tái định cư cho dự án.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 978/BGDĐT-TĐKT ngày 14/3/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, xem xét đề xuất đầu tư dự án cung cấp nước sạch kết hợp du lịch dịch vụ tại huyện đảo Lý Sơn của Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 25/2019/CV-SYS/KH ngày 19/3/2019; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 28/3/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích