English Thứ Hai, 16-09-2019, 11:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Đầu tư các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B

Đăng ngày: 11/01/2019; 1211 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đầu tư xây dựng khu tái định cư Mỹ Hưng, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành và khu tái định cư Hiệp Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00.

Nguồn kinh phí thực hiện dự án từ nguồn kinh phí bồi thường, GPMB của dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - K​m8+00, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư và khả năng cân đối vốn của dự án.

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm làm việc cụ thể với UBND huyện: Mộ Đức, Nghĩa Hành để xác định quy mô 02 khu tái định cư phù hợp với nhu cầu tái định cư cho dự án.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích