English Thứ Ba, 18-06-2019, 19:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99193849
Đang online: 110
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Đầu tư các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B

Đăng ngày: 11/01/2019; 1186 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đầu tư xây dựng khu tái định cư Mỹ Hưng, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành và khu tái định cư Hiệp Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00.

Nguồn kinh phí thực hiện dự án từ nguồn kinh phí bồi thường, GPMB của dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - K​m8+00, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư và khả năng cân đối vốn của dự án.

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm làm việc cụ thể với UBND huyện: Mộ Đức, Nghĩa Hành để xác định quy mô 02 khu tái định cư phù hợp với nhu cầu tái định cư cho dự án.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích