English Thứ Ba, 21-08-2018, 07:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77276061
Đang online: 85
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đầu tư các hạng mục phát sinh của Tiểu dự án thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất

Đăng ngày: 13/06/2018; 118 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 02 hạng mục phát sinh của Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2019.

Dự án nhằm giải quyết thoát nước cho Khu dân cư và thoát lũ, chống úng cho khu vực lân cận. Hoàn trả lại tuyến đường giao thông hiện hữu bị ảnh hưởng khi bồi thường, GPMB phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng dự án.

 

Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm rà soát chặt chẽ quy mô, kinh phí, nguồn vốn và mức vốn, đảm bảo và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp tình hình thực hiện dự án BT của tỉnh; đề xuất việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức đầu tư PPP theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5589/BKHĐT-QLĐT ngày 14/8/2018; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 28/8/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp kèm theo Công văn số 5565/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/8/2018; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) và UBND tỉnh theo thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích