English Thứ Năm, 24-01-2019, 13:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85794664
Đang online: 185
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Đầu tư các hạng mục phát sinh của Tiểu dự án thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất

Đăng ngày: 13/06/2018; 156 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 02 hạng mục phát sinh của Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2019.

Dự án nhằm giải quyết thoát nước cho Khu dân cư và thoát lũ, chống úng cho khu vực lân cận. Hoàn trả lại tuyến đường giao thông hiện hữu bị ảnh hưởng khi bồi thường, GPMB phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng dự án.

 

Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm rà soát chặt chẽ quy mô, kinh phí, nguồn vốn và mức vốn, đảm bảo và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích