English Chủ Nhật, 27-05-2018, 02:24 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72761747
Đang online: 52

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Đầu tư các dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng thuộc chương trình 135 và chương trình 30a

Đăng ngày: 20/04/2017; 363 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng của Chương trình 135 (đợt 1) năm 2017 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi.

 

Theo đó, trong năm 2017-2018 thực hiện đầu tư 73 công trình thuộc nhóm C tại địa bàn 47 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu và 10 xã có thôn đặc​ biệt khó khăn thuộc các huyện: Ba Tơ, Tây Trà, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành. Tổng mức đầu tư các dự án trên 55 tỷ đồng.

 

*Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa ký Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng của Chương trình 30a năm 2017 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đối với huyện Ba Tơ, Minh Long,  Sơn Hà, Trà Bồng.

 

Theo đó, năm 2017-2018 thực hiện đầu tư 08 công trình khởi công mới có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng tại huyện Ba Tơ, trong đó, có 03 công trình giáo dục, 03 công trình thủy lợi, 02 công trình văn hóa. Tổng mức đầu tư trên 21 tỷ đồng.

 

Tại huyện Minh Long, thực hiện đầu tư 03 công trình giáo dục đó là Trường THCS Long Hiệp, Trường Tiểu học Long Hiệp, Trường Mẫu giáo Long Sơn, với tổng mức đầu tư 10,3 tỷ đồng.

 

Tại huyện Sơn Hà, thực hiện đầu tư 02 công trình giao thông (Đường Xóm Gò- Hồ Đồng Giang; Đường Đèo gió- Xóm Ren), 01 công trình thủy lợi (Hệ thống kênh chống xói mòn Plac), 01 công trình giao dục (Trường Mẫu giáo Sơn Thành), với tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng.

 

Tại huyện Trà Bồng, thực hiện đầu tư 04 công trình giáo dục đó là Trường THCS Trà Phú, Trường THCS Trà Sơn, Trường Mầm non Trà Bình, Trưởng Tiểu học Trà Sơn. Tổng mức đầu tư 10,5 tỷ đồng.

 

T.Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh