English Chủ Nhật, 26-01-2020, 19:15 (GMT+7)
 
 Danh sách Đại biểu Quốc Hội

Danh sách Đại biểu Quốc Hội


DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI​ KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

dbqh.jpg

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI ​ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2010 - 2015


 

 

Mã Điền Cư

Tóm tắt tiểu sử  

Nguyễn Hòa Bình

Tóm tắt tiểu sử   

Vũ Trọng Kim

Tóm tắt tiểu sử  

     
 

Trịnh Đình Thạch

Tóm tắt tiểu sử  

Võ Tuấn Nhân

Tóm tắt tiểu sử   

Đinh Thị Phương Lan

Tóm tắt tiểu sử  
     
     
 

Nguyễn Cao Phúc

Tóm tắt tiểu sử   ​